Eiendommen ligger sentralt til på Roverud med gangavstand til matbutikk, skole og barnehage. Med sin drøyt 14,4 dekar store tomt (hvorav ca. 10 dekar er dyrket mark) er eiendommen å betrakte som et mindre småbruk. Her får du altså muligheten til å oppfylle småbruksdrømmen på “landet”, samtidig som du bor sentralt bare 9 km fra Kongsvinger.

Boligen er eldre og romslig, men bærer preg av manglende vedlikehold og må anses som et restaureringsobjekt. Det er oppført et tilbygg i nyere tid, men dette fremstår som uferdig og ufagmessig utført. Opprinnelig del av boligen har flotte og stilfulle detaljer fra byggeår. Med litt kjærlighet og en god dose arbeidsinnsats har boligen godt potensiale til å fremstå som flott og sjarmerende med sine eldre detaljer.

https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=194684645