Velkommen til Vestmarkavegen 60 og 62 – en eiendom med romslig tomt, stort potensiale og sentrumsnær beliggenhet på Skotterud. På tomten er det oppført to boliger, en garasje og et stabbur. Hovedhuset er oppgradert med kledning, vinduer samt noe overflateoppdatering i 2006 og minste boligen er antatt oppført i 2009. Boligene har dog et vedlikeholdsetterslep og fremstår som oppussingsobjekter.
Den minste boligen er utleid per dags dato.
Velkommen til trivelig visning!