Hovedsakelig en skogeiendom hvor tunet ligger i eiendommens nordøstre hjørne inntil Mosevatnvegen. Av eiendommens totale areal på ca. 138 daa utgjør ca. 110 daa skog. På tunet står et våningshus, som benyttes som fritidsbygg. Dette er i 1 1/2 etasje med kjeller. Videre står det på tunet et gammelt uthus og utedo. Eiendommen ligger ca. 2 km fra E 16. Svenskegrensen ligger ca. 700 m øst for eiendommens tun. Til Kongsvinger sentrum er det ca. 46 km.

https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=223091260