Adresse

Trangenvegen 309
2270 Flisa

Matrikkel

Gnr. 106 bnr. 15 i Åsnes kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger på Sletta i Åsnes kommune i et område som består av store landbruksarealer med aktivt jordbruk. Solør regionen er en av de aller største i Norge på korn- og potetproduksjon, hvor det drives profesjonell og intensivt landbruk.
Det er ca. 7 km til Flisa sentrum hvor du finner et variert utvalg av forretninger, bank, kjøpesenter og de fleste servicetilbud. Her ligger også barnehage, Flisa barneskole, Åsnes ungdomsskole og Solør videregående skole. Det er videre flotte idrettsanlegg, klatrevegg og svømmehall i tillegg til ulike kulturaktiviteter i bygdesentrumet.

Avstander med bil:
– Ca. 7 minutter til Flisa
– Ca. 40 minutter til Elverum
– Ca. 2 timer til Oslo S
– Ca. 1 time og 50 min til Gardemoen flyplass
– Ca. 1 time og 30 min til Charlottenberg, Sverige

Sletten Mellem – Storgård i full produksjon

Gårdsbruket Sletten Mellem består av flere jordbrukseiendommer som er tilkjøpt over flere år. Dagens eiere har gjennom mange år bygget opp et solid driftsgrunnlag med produksjon av gris, korn, bringebær og jordbær. Smågrisproduksjonens omfang dekker konsesjonsgrensen med en produksjon på 4500 smågriser. Det er selvrekruttering med 106 årspurker.
Totalt dyrker eiendommen 1194 dekar bestående av korn og bærproduksjon. Det dyrkes ca 25 dekar bringebær og 30 dekar jordbær med dryppvanning. 20 dekar av bringebærarealet er dekket av plasttuneller. Resterende areal benyttes til kornproduksjon.
På Sletten Mellem og Hellerud er det dryppvanning med borehull til bærproduksjon og på Alundbekken er det hydranter for vanning. Anlegget på Alundbekken er ikke i bruk per i dag og behøver oppgraderinger. De øvrige jordteigene ligger langs Flisaelva og kan da eventuelt dekkes av traktorpumpe.
Eiendommen har også flere bolighus som genererer leieinntekter til gården. Per i dag leies tre av boligenhetene ut for en samlet sum på kr 15.000,- pr mnd. Man har da ytterligere to boenheter som også kan leies ut.

Øvrige omsetningsstall på de ulike produksjonene i et normalår på gården er i snitt følgende:

Svineproduksjon ca. Kr 5.200.000,- eks. mva pr. år
Jordbær og bringebærproduksjon ca. Kr 2.000.000,- eks. mva. pr. år (variabelt)
Kornproduksjon ca. Kr 1.400.000,- eks. mva. pr. år.
Kornavlingene ligger på i underkant av 500 kg pr. daa. i vekstskifte per i dag.

Type, eierform og byggeår

Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1951, modernisert i 1995

Bygninger og byggemåte

Bygninger på Sletten Mellem
Våningshus:
Våningshuset ble oppført i 1951 og tilbygget med påfølgende totalrehabilitering i 1995. I 2016 fikk bygget nytt inngangsparti.
Bygningen har grunnmur i leca på ny del fra 1995 og støpt grunnmur på eldre del. Det antas at det er støpte banketter under kjellerveggene som fundament. Kjellerrommet har registrert fuktutslag på vegger, det er ukjent alder og utførelse på drenering. Ytterveggene på boligen er oppført i bindingsverk isolert med mineralull. På de eldre bygningsdelene antas det isolering med sagflis. Ytterveggene er utvendig kledd med stående malt panel. Vinduene i boligen er tolags isolervinduer i treramme, hovedsakelig fra 1991. Ytterdørene i boligen er fra 1991, 2003 og 2016. Saltakskonstruksjon i sperrer med undertak, tekket med betongtakstein. Kaldloftet er ikke inspisert av takstmann. Renner og nedløp i stål med utløp til terreng.

Kårbolig 1:
Kårboligen ble oppført i 1965 og senere rehabilitert i 1982 og i 2000. I 2010 ble underetasjen i boligen ominnredet til kjølerom og produksjonslokale med hensyn til bærproduksjonen på gården.
Bygningen har grunnmur og underetasje i leca med støpt og isolert gulv på grunn. Ukjente dreneringsforhold. Lecamuren er utforet på innsiden og sannsynligvis tilleggsisolert i innredede industrirom. Hoveddel i boligdelen i 1. etasje har sannsynligvis yttervegger av ytong/siporex, mens inngangspartiet er utført i bindingsverk isolert med mineralull. Over grunnmur er huset utvendig kledd med malt stående panel. Det er enkelte riss/sprekker i grunnmur og avflasset maling. Boligen har trevinduer med 2 lags isolerglass fra 1980 og vinduer med 3 lags isolerglass fra 1982, Inngangsdør i malt tre og balkongdør med 3 lags isolerglass, ukjent alder. Saltakkonstruksjon med takstoler med undertak av bord/rupanel, tekket med takshingel fra 2016. Renner og nedløp i stål dels med utløp til lukket system og dels til terreng.

Kårbolig 2:
Kårbolig 2 er bygget i 2011 og er reist i en etasje med hems som har utvendig inngang.
Huset er oppført i bindingsverk på støpt plate med varmekabler, unntatt på soverom. Isolert bindingsverk utvendig kledd med malt, stående panel. Saltak tekket med takstein.

Driftsbygning gris:
Bygningene for smågrisproduksjon og ungpurke oppdrettet ligger på Sletten Mellem og Hellerud.
Bygningsmassen på Sletten Mellem er tilbygd ved to anledninger i 2004 og 2010. Hele bygningsmassen ble også restaurert i 2008. Disse driftsbygningene innehar to fødeavdelinger, to bedekningsrom/gjeldpurkeavdeling og to oppstallingsplasser av ungdyr.
Bygningsmassen på Hellerud består av en eldre driftsbygning samt ett senere tilbygget grisehus i vinkel. Det er gjødselkjeller under driftsbygningen. Disse driftsbygningene innehar plass for rekruttering med ungpurkeavdeling, fødeavdeling og smågrisrom.
Gjødsellagerkapasiteten består av 2 gjødselkjellere og en gjødselkum 1500 kubikk og dekker i så måte lovmessig krav til gjødsellagringskapasitet på gården. En gjødselkjeller befinner seg på Hellerud, mens kum og en kjeller ligger på Sletten Mellem.

Låve:
Låvebygningen er tilknyttet husdyrbygningene på eiendommen og innehar en kaldluftstørke med 70 tonn kapasitet. I tillegg er det et verkstedrom i bygget.

Redskapshus:
Redskapshuset er oppført i 1980, bygningen er fundamentert på støpt dekke og er fullisolert. Det er oppført i bindingsverk utvendig kledd med stående panel. Saltakkkonstruksjon tekket med plater. God takhøyde med to større leddporter på langsiden. Bygningen har god driftsrelevans for lagring og reparasjon av maskiner og utstyr.

Stabbur med vedskjul:
Stabburet står på steinpilarer og oppført i laftet tømmer i halvannen etasje. Vedskjulet er fundamentert på ringmur med jordgulv.

Bygninger Hellerud
Våningshus:
Bygningen er opprinnelig et gammelt bureisningshus i halvannen etasje, det er senere tilbygget med en leilighet i 1983 og er i dag en tomannsbolig.
Bygningen har grunnmur i leca med innredet kjelleretasje. Yttervegger i trebindingsverk utvendig kledd med malt panel. Saltakkonstruksjon tekket med plater og takshingel.

Lagerhus:
Enkelt lagerhus i trekonstruksjoner med pulttak. Fundamentert på støpte blokker med jordgulv.

Bygninger Midterud:
Redskapshuset er opprinnelig en låve/fjør på et bureisningsbruk. Støpt gulv og reisverk i trekonstruksjoner. Saltak tekket med plater. Etasjeskillet er revet og har åpen himling fra gulv til tak som gir plass for redskaper og maskiner.

Bygninger Alundbekken:
Verksted og leilighet:
Bygningen ble oppført i 1987 og inneholder et verksted og en leilighet i en etasje. Grunnmur i leca og yttervegger i isolert bindingsverk. Saltakkonstruksjon tekket med plater.

Stolpehus:
Stolpehuset er oppført i 1978 og er fundamentert på stolper med vegger i reisverk. Utvendig kledd med plater på tre vegger og med tre store skyveporter på langveggen. Taket er tekket med plater. Bygget har meget god takhøyde og fungerer godt som redskapsskjul, også til skurtresker.

Korntørke/redskapshus:
Bygningen er oppført i 1960 i to etasjer oppført i trekonstruksjoner. Maskinlager i første etasje og 100 tonns kaldlufttørke i 2. etasje. Tørka er ikke i bruk og behøver oppgradering.

Redskapshus:
Bygningen er oppført i 1970 og er bygget i trebindingsverk som er utvendig kledd med stående panel. Saltakkonstruksjon tekket med plater. Tre kjøreporter og godt takhøyde.

Det er ytterligere tre bygninger på Alundbekken bestående av hus for strøminntak, pumpehus og et eldre uthus.

Arealer og fordeling per etasje

BYGNINGER PÅ SLETTEN MELLEM
Våningshus: 257 kvm P-rom, 352 kvm Bra og 380 kvm Bta
1. Etasje: Vindfang, entré, bad/vaskerom, gang/trapperom, 3 stuer og kjøkken med spiseplass. 5 boder.
2. Etasje: Gang/trapperom, kontor, gang, bad og 5 soverom.

Kårbolig 1: 131 kvm P-rom, 253 kvm Bra og 284 kvm Bta
Underetasje, produksjonsdel: Trapperom, produksjonslokale, lager og kjølerom
1. Etasje, boligdel: Entré, gang, stue, kjøkken, bad/vaskerom og 3 soverom.

Kårbolig 2: 40 kvm Bta.
1. etasje: Stue med kjøkken, bad/wc og soverom
2. etasje: Hems

Driftsbygning svin: Ikke oppmålt
1. etasje: 2 fødeavdelinger/avvenningsrom, 2 bedekningsrom/gjeldpurkeavdelinger og 2 oppstallingsplasser for ungdyr.

Låve: Ikke oppmålt
1. Etasje: Kaldlufts korntørke, 70 tonn og verkstedrom.

Redskapshus: 350 kvm Bta.
1. etasje: Fullisolerte garasjerom for maskiner og utstyr

Stabbur med vedskjul: 55 kvm Bta.
1. etasje: Rom for lagring og vedskjul
2. etasje: Rom for lagring

BYGNINGER PÅ HELLERUD
Våningshus: 371 kvm Bta. grunnflate
Kjeller, 1. og 2. etasje: Boligen består av to fullverdige leiligheter og fullt innredet kjeller. Samlet leieinntekt er kr 11.000,- pr. måned.

Driftsbygning svin: Ikke oppmålt
1. og 2. etasje: Ungpurkeavdeling, fødeavdeling og smågrisrom.

Lagerhus: 60 kvm Bta. grunnflate
1. Etasje: To biloppstillingsplasser.

BYGNINGER PÅ MIDTERUD
Redskapshus: 230 kvm Bta.
1. Etasje: Redskapslager med god takhøyde, etasjeskillet er revet.

BYGNINGER PÅ ALUNDBEKKEN
Verksted og leilighet: 252 kvm Bta. grunnflate.
1. etasje verksted: Verkstedavdeling
1. etasje bolig: Stue, kjøkken, bad med wc, soverom og bod. Leiligheten er i normalt god stand.

Stolpehus: 442 kvm Bta. grunnflate.
1. etasje: Redskapshus med god takhøyde og skyveporter langs hele langveggen. Kapasitet for å huse skurtresker.

Korntørke/redskapshus: 275 kvm Bta. grunnflate
1. etasje: Maskinlager
2. etasje: Kaldlufts plantørke, ca. 100 tonn.

Uthus: 180 kvm Bta. grunnflate
Huset er i dårlig forfatning og har ingen driftsmessig relevans.

Redskapshus: 215 kvm Bta. grunnflate
1. etasje: Redskapshus med tre kjøreporter og god takhøyde.

Hus for strøminntak: 15 kvm Bta. grunnflate
1. etasje: Bygning for inntak av elektrisitet til eiendommen.

Pumpehus:
1. Etasje: Pumpehus til eiendommens vanningsanlegg. Sikringene er frakoblet og pumpa er ikke funksjonstestet.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Oppvarming

Våningshus Sletten Mellem: Vedfyring, elektrisitet (varmekabler og panelovner) og luft til luft varmepumpe.
Kårbolig 1 Sletten Mellem: Vedfyring, elektrisitet (panelovner) og luft til luft varmepumpe.
Kårbolig 2 Sletten Mellem: Støpt plate med varmekabler.

Våningshus Hellerud: Vedfyring, elektrisitet (varmekabler og panelovner) og luft til luft varmepumpe.

Parkering

Parkering på egen eiendom

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 507 400 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tun jord og skog

Som følge av de tilkjøpte nabobrukene er det fire gårdstun på eiendommen bestående av hovedbruket Sletten Mellom, Hellerud, Midterud og Alundbekken. Driftsbygningene for svineproduksjonen ligger på Sletten Mellem og Hellerud, det er også i tilknytning til disse tunene at bringebær og jordbærproduksjonen foregår. Det er bolighus på Sletten Mellem, Hellerud og Alundbekken. Forøvrig er det driftsbygninger på samtlige av tunene.

Dyrket mark utgjør 1194,3 daa. Den er fordelt på flere skofter og eiendommer. Den som ligger lengst unna hovedbølet er Alundbekken på Finnskogen med 320 daa..
Her er det noe stein og sandholdig jord.
Resten er sandig silt og siltig sand og har svært lite stein i seg. Jorda benyttes til kornproduksjon. 25 daa bringebær, av dette dyrkes 20 daa i plasttuneller. Videre blir det høstet fra 30 daa jordbær årlig. Det har blitt utført nyplanting av 10 daa. årlig. Jorda er også godt egnet til potet -og grønnsakproduksjon. Den har god vannhusholdning og er selvdrenerende. Den tåler både tørke og nedbør.
Jordteigene på Alundbekken ble erværvet i 2018 og denne jorda behøver fortsatt bearbeidelse for å oppnå optimalt avlingsnivå.
Deler av eiendommen er dekket med vanningsanlegg. På Sletten Mellem og Hellerud er det dryppvanning med borehull til bærproduksjon og på Alundbekken er det hydranter for vanning. Anlegget på Alundbekken er ikke i bruk per i dag og behøver oppgraderinger. De øvrige jordteigene ligger langs Flisaelva og kan da eventuelt dekkes av traktorpumpe.

Skogen har et totalareal på 269,7 daa. Av dette er 208,8 daa produktiv skog, resten er betegnet som annet markslag.
Skogen består av gran og furu med innslag av lauvskog. Det meste av skogen er i hogstklasse III og IV, samt noe avskoget i hogstklasse I.
Store deler av skogen er kanter rund jorder ned mot elva.
Skogen har noe behov for tynning.

Fradelte eiendommer

Eiendommene Trangenvegen 497 Gnr. 104 Bnr. 70 og Trangenvegen 1206 Gnr. 108 Bnr. 67 er fradelte tun fra hovedbølet og medfølger ikke i salget av landbrukseiendommen. I tillegg vil gnr. 105 bnr. 58 (ca. 2 daa. skog) sammenføyes med Gnr. 104. bnr 70.
Eiendommene forutsettes godkjent fradelt fra hovedbølet etter jordlovens §12. Eiendommene har ingen landbruksmessig betydning. Kjøper forplikter seg til å bidra med en fradeling dersom de to eiendommene ikke er fradelt fra hovedbølet før handel kommer i stand. Trangenveien 1206 er på ca 4 daa. per i dag men vil økes ytterligere med ca 10 daa. Disse 10 daa. og de 2 daa. tilknyttet gbnr. 105/58 vil da komme til fradag på den totale eiendomsmassen til hovedbølet Sletten Mellem.

I kommunale opplysninger har kommunen medtatt informasjon om de ovennevnte gårds og bruksnummer som ikke medfølger i salget, intressenter bes om å se bort fra informasjonen tilknyttet disse gårds- og bruksnumrene.

Vei, vann og avløp

Det er tilknyttet offentlig vann på Alundbekken (Strandgata 195). Alle øvrige eiendommer har privat vannforsyning.
Avløp er privat på samtlige eiendommer.
Kjøper må være klar over at kommunen kan sette krav om tilknytning til offentlig vann og avløp, alternativt godkjente private avløpsløsninger. Et slikt påkrav vil innebære en investeringskostnad.

Fra fylkesveien er gårdsveiene til de ulike eiendommene private. Selger står selv for vedlikehold og snørydding. Adkomst til eiendommen Alundbekken vil bli lagt om som følge av tidligere kjøpekontrakt. Den nye adkomsten vil komme syd på eiendommen og vil opparbeides som traktorvei med enkel standard.

Reguleringsplan

Eiendommen er uregulert. Det er ingen planforslag eller reguleringsplaner under arbeid fra kommunens side.
Eiendommen følger da av kommuneplanens arealdel som LNF område.

Kulturminner og fredninger

Det er ikke registrert kulturminner eller Sefrak registrerte bygninger på eiendommen ifølge miljøstatus.no

Informasjon om odelsloven, konsesjonsloven og jordloven

Denne eiendommen er blant annet underlagt odelsloven, jordloven og konsesjonsloven.

Når det er odel på eiendommen, betyr det at odelsberettigede etter loven (i praksis nærmeste slektninger) kan kreve å løse eiendommen på odel innen 6 måneder etter tinglysning av skjøtet. Deretter holdes det odelstakst for å fastsette løsningssummen. Kjøper har risikoen for eventuelle odelsløsning og må akseptere den odelstakst som da fastsettes. Kjøper vil således få eventuell gevinst ved en odelsløsning, likeledes som han/hun må bære eventuelt tap. Det er odel på eiendommen og den odelsberettigede har i skriftlig brev blitt tilbudt å overta gårdsbruket Sletten Mellem med tilhørende eiendommer i Åsnes kommune til en pris kr 29.000.000,- etter odelslovens §20. Den odelsberettigede har ikke benyttet seg av tilbudet, eiendommen er således odelsfri over den tilbudte sum. Eiendommen vil fremdeles være beheftet med odel dersom den blir solgt til en pris under kr 29.000.000,-

Det er videre konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.

2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.

3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et økonomisk tap.

Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig

Servitutter og heftelser i grunnbok

1848/900018-1/14 Utskifting 13.03.1848
Overført fra: 0425-4/13
Gjelder denne registerenheten med flere

1955/1055-1/14 Erklæring/avtale 12.05.1955
Grensegangssak
Overført fra: 0425-4/13
Gjelder denne registerenheten med flere

1977/2138-1/14 Erklæring/avtale 10.06.1977
BESTEMMELSE OM FELLES VANNVERK/LEDNING
Overført fra: 0425-4/13
Gjelder denne registerenheten med flere

1985/4472-1/14 Erklæring/avtale
29.11.1985 Vegvesenets betingelser vedtatt
Bestemmelse om spillvann/drensvann/overvann/stikkrenner m.m.
Overført fra: 0425-4/13
Gjelder denne registerenheten med flere

1987/1164-1/14 Jordskifte 07.04.1987
Overført fra: 0425-4/13
Gjelder denne registerenheten med flere

1995/2337-1/14 Elektriske kraftlinjer 29.08.1995
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Overført fra: 0425-4/13
Gjelder denne registerenheten med flere

1837/900014-1/14 Fredningsvedtak 06.10.1837
Overført fra: 0425-103/16
Gjelder denne registerenheten med flere

1998/2142-1/14 Jordskifte 06.08.1998
Gjelder denne registerenheten med flere

2000/262-1/14 Jordskifte 03.02.2000
Gjelder denne registerenheten med flere

1980/780-1/14 Erklæring/avtale 27.02.1980
D.e. drives sammen med hovedbruket.
Bestemmelse om legging av tømmer på d.e.
Overført fra: 0425-105/67

1986/1532-1/14 Elektriske kraftlinjer 28.05.1986
Gjelder denne registerenheten med flere

1995/1986-1/14 Elektriske kraftlinjer 31.07.1995
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Gjelder denne registerenheten med flere

2007/157568-1/200 Elektriske kraftlinjer 26.01.2007
Rettighetshaver:EIDSIVA NETT AS
Org.nr: 981963849
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

1939/1825-1/14 Bestemmelse om beiterett 23.09.1939
Overført fra gnr 197 bnr 67
Overført fra: 0425-105/6
Gjelder denne registerenheten med flere

1947/447-1/14 Utskifting 24.03.1947
Overført fra: 0425-105/6
Gjelder denne registerenheten med flere

1969/74-1/14 Erklæring/avtale 11.01.1969
Grensegangssak
Overført fra: 0425-105/6
Gjelder denne registerenheten med flere

1970/1974-1/14 Bestemmelse om vannrett
15.07.1970
rettighetshaver:Knr:0425 Gnr:104 Bnr:26
rettighetshaver:Knr:0425 Gnr:107 Bnr:45
Overført fra gnr 104 bnr 11
Overført fra: 0425-105/6
Gjelder denne registerenheten med flere

1974/4003-1/14 Bestemmelse om vannledn. 31.10.1974
SKANSEN VANNVERK A/L
Overført fra: 0425-105/6
Gjelder denne registerenheten med flere

1975/3988-1/14 Jordskifte 10.11.1975
Grensegangssak
Overført fra: 0425-105/6
Gjelder denne registerenheten med flere

1982/111-1/14 Erklæring/avtale 13.01.1982
Grensegangssak
Overført fra: 0425-105/6
Gjelder denne registerenheten med flere

1983/403-1/14 Bestemmelse om veg 03.02.1983
Overført fra: 0425-105/6
Gjelder denne registerenheten med flere

1984/303-1/14 Jordskifte 17.01.1984
Grensegangssak
Overført fra: 0425-105/6
Gjelder denne registerenheten med flere

1986/766-1/14 Jordskifte 12.03.1986
Grensegangssak
Overført fra: 0425-105/6
Gjelder denne registerenheten med flere

1993/2468-1/14 Jordskifte 26.07.1993
Overført fra: 0425-105/6
Gjelder denne registerenheten med flere

2000/262-1/14 Jordskifte 03.02.2000
Overført fra: 0425-105/6
Gjelder denne registerenheten med flere

2016/1156611-2/200 Best. om adkomstrett 13.12.2016
rettighetshaver:Knr:0425 Gnr:105 Bnr:79
Overført fra: 0425-105/6
Gjelder denne registerenheten med flere

1931/900166-1/14 Elektriske kraftlinjer 16.05.1931
Gjelder denne registerenheten med flere

1947/447-1/14 Utskifting 24.03.1947
Gjelder denne registerenheten med flere

1965/1151-1/14 Erklæring/avtale 08.05.1965
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

1978/1704-2/14 Bestemmelse om vannledn. 18.04.1978
SLETTA VANNVERK

1993/2468-1/14 Jordskifte 26.07.1993
Gjelder denne registerenheten med flere

1998/2142-1/14 Jordskifte 06.08.1998
Gjelder denne registerenheten med flere

2000/262-1/14 Jordskifte 03.02.2000
Gjelder denne registerenheten med flere

2000/2558-1/14 Elektriske kraftlinjer
25.10.2000
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk

1938/95-1/14 Bestemmelse om grustak 15.01.1938
RETTIGHETSHAVER: KNAPPUM SMÅBRUKERLAG
Gjelder denne registerenheten med flere

1959/3397-1/14 Erklæring/avtale 09.12.1959
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

1979/3209-1/14 Borett 01.08.1979
RETTIGHETSHAVER: STEINBAKKEN TORA FØDT 31 03 1921

1995/2464-1/14 Elektriske kraftlinjer 07.09.1995
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/375770-2/200 Borett 09.05.2008
Rettighetshaver:Bredvold Anne
Fnr: 15126335072
Gjelder i ti år, fra 01.11.2007

1986/1532-1/14 Elektriske kraftlinjer 28.05.1986
Gjelder denne registerenheten med flere

1989/116-1/14 Erklæring/avtale 11.01.1989
Bestemmelse om vannledning
Søkkediet – Sønsterud
Gjelder denne registerenheten med flere

Ovennevnte servitutter hefter ved de ulike grunnbøkene på eiendommen. Grunnbøkene er er vedlagt senere salgsoppgaven. Megler har innhentet kopi av tilgjengelige servitutter fra Statens Kartverk, intressenter kan få tilsendt kopi av disse ved forespørsel.

Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på generasjonsbolig Hellerud datert 03.01.1981 og midlertidig brukstillatelse på generasjonsbolig Sletten Mellem datert 02.06.1980. Det er registrert omsøkte tiltak på eiendommen fra kommunens side i form av oppføring av driftsbygninger, men det er ikke formelt søkt om ferdigattest for tiltakene som er gjort. Flere av bygningene er oppført før 1998 og det foreligger ingen ferdigattester eller midlertidig brukstillatelse på disse.

Prisantydning

26 000 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Bjørn Sagbakken
Takstdato : 31.07.2019
Markedsverdi : 33 000 000,-
Formuesverdi : 663 752,-

Forsikring

Gjensidige
Polisenummer: 88839289

Kommunale avgifter

Kr. 41 163 pr. år
Kommunale avgifter gjelder for 2018. Tall for 2019 er fortsatt uklart, forutsett normal prisøkning. Kostander varierer også ut fra forbruk.

Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Diverse

Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer. Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Antikk og Løsøre

I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

For Sletten Mellem er det bygget opp en del mobile løsninger for innkvartering av sesongarbeidere i forbindelse med bærproduksjonen, herunder balnt annet et elementbygg/hytte, vaskestasjon og campingvogner. Disse innretningene er å anse som løsøre og følger ikke med i eiendomssalget.

Livdyr av gris

Prisen for livdyr av gris avregnes krone for krone og kommer i tilegg til kjøpesummen på gården og regulereres i en separat kjøpekontrakt. Selger er tilknyttet Nortura og overføring og kostnad/pris for livdyrene faststettes ut fra Norturas taksering og prissystemer.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt “Gi bud”-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
“Endå eigedomen er selt “som han er” eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers.”
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.