Adkomst

Trautskogen kapell, kjør videre til høyre. Ligger på høyre side etter å ha kjørt forbi to bruk på høyre hånd og gjennom en bom
Eiendommen har gnr 25 bnr 15 og ligger i Nord Odal kommune

Beskrivelse

Det blir ikke felles visning. Er du interessert kan eiendommen fritt besiktiges.
Eiendommen krever mye arbeid og innsats
Store muligheter for den rette.
Atkomst enten via E6 og ta av inn mot Mjøsli hyttefelt og så videre østover
Eller via Nord Odal og Brunvollen

Beliggenhet

Flott beliggenhet i område med spredt bolig og hytter.
Et sted for den som vil skape sin egen idyll.
Det vil kreves arbeid og innsats. Eiendommen har både dyrket mark, beitemark og skog.

Beskaffenhet

Tomten er noe tidligere dyrket mark, skog og beite, samt et tun

Vesentlige opplysninger

Budgivning.
Bud kan sendes på mail til meg, med eventuelle forbehold. Det må legges ved bekreftes av finansiering med kontaktperson i bank.

Advokat vil står for oppgjøret/ tinglysning mm

NB – eldre takst fra 2011 foreligger. De som ønsker takst tilsendt sender mailadressen sin på melding

Ila noen dager legges det ut informasjon om kom. avgifter og andre gebyrer.

Stedet trenger en nevenyttig eier som vil ta vare på stedet og utvikle det videre.
Flott utsikt, kort vei til E6

https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=215878736