Landlig beliggende småbruk på Slåstad!

Småbruket består av våningshus, bolighus, låve/fjøs, garasje og snekkerbod. Totalt 46,2 daa hvorav 40,2 er dyrket mark.

Eiendommen ligger nært Slåstad sentrum, ca 10 km fra Skarnes som er kommunesentrum.

Velkommen til visning!

https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=193167773