Eiendom

Rådhusgaden leilighet 412, 2212 Kongsvinger

Matrikkel

Gnr. 73 bnr. 278 i Kongsvinger kommune
Eiendommen er under seksjonering og vil få eget seksjonsnummer innen overtakelse.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse oktober 2021.

Selger/Utbygger

Berggren Eiendom AS er selger
KB Gruppen Eiendom AS er utbygger av prosjektet Rådhusgaden.

Eiendommen selges som et videresalg av bolig under oppføring. Selger har ansvar etter Bustadoppføringslova, men er ikke utbygger av prosjektet. Selger har derfor liten påvirkning på selve prosjektet. Salgsoppgaven er basert på den opprinnelige salgsoppgave fra utbygger som blir vedlegg til kontrakt og salgsoppgave.

Hjemmelshaver

KB Gruppen Eiendom AS

Areal

Primærrom: 35 kvm, Bruksareal: 35 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Tomt

Fellestomt 4033 kvm
Oppgitt areal er felles for hele kvartalet. Mye av dette er ikke fellesareal.

Totalpris inkl. omkostninger

2 350 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
1 094,- (Dokumentavgift 2,5% av tomteverdi (kr 43 768):)
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

2 464,- (Omkostninger totalt)

2 352 464,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Fellesutgifter

Kr.1 036,- pr.mnd.
Størrelsen på felleskostnadene er ikke fastsatt, men stipulert til kr 1 036,- i måneden pr leilighet. Et foreløpig budsjett for sameiet er utarbeidet av forretningsfører. Felleskostnader skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter slik som kommunale avgifter, renhold av fellesarealer, TV og internett, forsikring, forretningsførsel, snømåking, vedlikehold m.m., men avhenger av ytelsene sameiet rekvirerer. Endelig driftsbudsjett fastsettes på sameiermøtet.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter med unntak av eiendomsskatt og vann/avløp er inkludert i stipulerte felleskostnader.
Kongsvinger kommune har eiendomsskatt. Eiendomsskatt er p.t ikke fastsatt og vil bli beregnet ut fra gjeldende
beregningsmodell for eiendomsskatt.

Beskrivelse

Stilig og helt ny 2-roms toppleilighet med heis midt i sentrum! Parkeringsplass i parkeringskjeller medfølger!
Selveierleilighet med smart planløsning og moderne fasiliteter. En trygt og fint kjøp perfekt for førstegangskjøper! Fin også for investering og utleie.
Ingen fellesgjeld eller forkjøpsrett.

Her får du blant annet:

Høyglanset kjøkken med alle hvitevarer.
Vannbåren gulvvarme og sunt inneklima.
Énstavs eikeparkett på alle gulv.
2 meter bredde med garderobeskap på soverom. Skyvedørsgarderobe i gang.1 stk sportsbod i tilknytning til parkeringskjeller.
Heis med direkte adkomst til alle leilighetsplan, både fra garasjeanlegg og bakkeplan
Egen sykkelparkering
Porttelefon med kamera

Det er ingenting som slår følelsen av en helt ny bolig!

WHAT`S IN IT FOR ME?
Perfekt start på dagen
Ingenting slår følelsen av å våkne i din helt egen nye bolig. Med byleilighet i Rådhusgaden får du en komfortabel, moderne bolig med lave driftskostnader.

Arealsmart
Du trenger ikke et palass for å leve komfortabelt. Hvis boligen din er smart tegnet, med romløsninger som tar i bruk hver kvadratmeter, vil 35 kvadratmeter oppleves som mer enn romslig nok.

Midt i byen
Hvis du liker tanken på kort vei til butikker, spisesteder, treningssentre, kino, skoler, park og turløyper, kan Rådhusgaden være perfekt for deg. Kongsvinger sentrum er ikke Manhattan, men byen pulserer litt raskere for hver eneste dag. Vi er helt sikre på at beboerne i Rådhusgaden vil gjøre byen enda litt mer levende.

Smart investering
Liker du tanken på at boligen din stiger i verdi, uten at du gjør noe annet enn å bo mens tiden går?
Ingen kan spå sikkert om fremtiden, men Rådhusgaden ligger i alle fall midt i den delen av byen som er blinket ut for vekst og forandring. Politikerne har vedtatt at nye butikker, spisesteder og andre publikumsrettede funksjoner skal legges til området mellom gamlebrua, Kongssenteret og sykehuset. En slik utvikling vil alle som eier en leilighet i området tjene på.

Parkering

Denne leiligheten har parkeringsplass i parkeringskjeller. Parkeringsplassen er tilrettelagt for elbillader. Dersom man ønsker å installere elbillader må dette gjøres etter overtakelse og for egen regning, og strømforbruket kommer i tillegg for den enkelte leilighet. Rolv Snare AS er elektromontør for prosjektet og kjenner dette godt. Ta kontakt med elektromontør direkte for å avtale installasjon.

Parkeringskjelleren vil være felles for Haugekvartalet og vil bestå av 75 parkeringsplasser fordelt på to plan. 4 av parkeringsplassene er HC-plasser. Det vil også bli mulighet for å leie ekstra parkeringsplass av KB Gruppen Eiendom AS.

Det vil bli etablert sykkelparkering på felles uteareal, samt innvendig låsbar sykkelparkering for beboerne i direkte tilknytning til heisanlegg og bakkeplan.

Beliggenhet

Denne leiligheten vil ha vindu ut mot Rådhusgata og den østlige delen av byen. Leiligheten ligger i toppetasjen (4.etasje) og på enden av leilighetsbygget, på hjørnet mot inngangspartiet.

Rådhusgaden ligger midt i hjertet av Kongsvinger sentrum. Her finner du alt du trenger av butikker, spisesteder, fritidsfornøyelser, skoler og offentlige tjenester rett utenfor hjemmet ditt.

Ser du for deg en hverdag med tid til venner, uteliv, kinobesøk, fotballkamper, trening og alt annet som er gøy?

Du velger selv hvordan du vil bruke tiden din, men med byleilighet i Rådhusgaden har vi lagt alt til rette for at du skal slippe å kaste bort tid og penger på lange gåturer, taxiturer eller kjedsomhet. Du tar bare heisen ned, og vips så har du alt i nærheten. Sykkelen din står trygt parkert i sykkelrommet i første etasje, og bilen din står tørt og varmt i p-kjelleren. Innenfor et langt steinkast finner du blant annet kjøpesenter, restauranter, puber, kino, butikker, banker, treningssentre, sykehus, bibliotek og jernbanestasjon med timesavganger til storbyen. Føler du for en deilig løpetur, ligger strandpromenaden klar med belysning og usjenert gangsti langs Glomma.

Leilighetene i Rådhusgaden ligger sentralt plassert i området som politikerne i Kongsvinger har blinket ut for vekst og utbygging de neste årene. Om byen skal vokse videre, er det god grunn til å tro at eiendommer i dette området vil være attraktive investeringsobjekter.

Bebyggelse

Rådhusgaden blir en del av det helt nye Haugekvartalet, som skal bygges opp med kontorer og næringslokaler i kvartalet mellom Rådhusgata, Brugata, Fjellgata og Tommelstadgate.

Leilighetsprosjektet Rådhusgaden vil bestå av et bygg med næringslokaler i 1.etasje og leiligheter i påfølgende 3 etasjer. Det er 33 leiligheter med henholdsvis 11 pr. etasje og i tillegg 1 hybel pr etasje. Det vil bli etablert parkeringsplasser og boder i kvartalets felles parkeringskjeller. Det vises til leveransebeskrivelse som er en del av prospektet. Organisering, fordeling og lokalisering av garasjeplasser, sportsboder og sykkelparkering bestemmes av utbygger.

Tomt

Fellestomt, 4033 kvm
Oppgitt areal er felles for hele kvartalet. Mye av dette er ikke fellesareal.

Leilighetsprosjektet “Rådhusgaden” er en del av en større
utbygging i “Haugekvartalet”. Haugekvartalet er sammenføyd til Gnr 73 og Bnr 278. Det kan bli foretatt grensejusteringer og matrikkelnummer vil kunne endres i forbindelse med utviklingen av prosjektet. Leilighetsprosjektet vil bli seksjonert slik at alle leilighetene får eget seksjonsnummer. Eiendommen har i dag flere adresser. Adressen kan bli endret og vil bli endelig fastsatt av kommunen innen overtakelse.
Fellesarealer leveres ferdig opparbeidet og beplantet i henhold til utomhusplan.
Eiendommen vil bli seksjonert iht. eierseksjonsloven.

Adkomst

Se vedlagt kartskisse.

Byggemåte

Bærekonstruksjon utføres i betong /betongelementer og stål – dekker i boligetasjene som HD 265 Leilighetsskillevegger utføres ihht lyd og brannkrav i enten betong eller stålstendere og gips Innvendige vegger i leilighetene utføres som lette stenderverksvegger. Ytterveggene utføres hovedsakelig som bindingsverksvegg. Fasader er i hovedsak tenkt utført i teglstein.

Primærrom

Primærrom: 35 kvm
Følgende rom er inkludert i P-rom: Stue/kjøkken, bad, gang og soverom.

Bruksareal

Bruksareal: 35 kvm

Leveransebeskrivelse

Denne leiligheten på 35 kvm BRA/P-rom består av stue/kjøkken, soverom, bad og gang.
Stue/kjøkken: 14 m2
Bad: 4,9 m2
Soverom: 8,3 m2
Gang: 5,2 m2

Det er utarbeidet en leveransebeskrivelse fra utbygger som er vedlegg i denne salgsoppgave.
Leveransebeskrivelsen gir en utfyllende beskrivelse av de viktigste bestanddelene og funksjonene for prosjektet.
Det tas forbehold om at endringer kan være gjort.

Kjente endringer:
Kjøkken
Kjøkkenleverandør er HTH.
Ekstra skapmodul og smalere benkeplate på utstikk. Dette gir mindre sitteplass v/kjøkken enn på illustrasjon, men bedre skapplass.

Formuesverdi

Formuesverdien er ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av skatteetaten etter en beregningsmodell om boligen er primær eller sekundær. Formuesverdien for primærbolig utgjør 25% av beregnet markedsverdi og 90% av sekundærbolig for 2019 og 2020. Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv må sende inn opplysninger om adresse, areal, boligtype og byggeår til skattemyndighetene. Det tas forbehold om endring av satser.

Boder

Det leveres to meter brede garderobeskap på soverom.
I gang leveres det skyvedørsgarderobe. Det leveres 1 stk
sportsbod per bolig. Sportsbod plasseres i forbindelse
med parkeringskjeller. Det vil bli satt opp enkel stikkontakt i hver bod.

Vei / Vann / Kloakk

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Odel / Konsesjon

Eiendommen er ikke underlagt odel, konsesjon eller boplikt.

Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplan ligger
under båndlegging etter lov om kulturminner, og senterområde. Eiendommen ligger i et område som er regulert til kombinerte formål (kontor, forretninger og bolig)
(PlanID 402 0502 Haugekvartalet).
Innkjøring parkeringskjeller vil bli fra Tommelstads gate.
Rammetillatelse for prosjektet er gitt av Kongsvinger
kommune.
Selger tar forbehold om at endelig offentlig tillatelse gis,
eller at tillatelse som gis ikke medfører tyngende vilkår. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Servitutter / Rettigheter

Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. Seksjonene vil være fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers felles forpliktelser inntil 2G jf. Eierseksjonslovens
§31.Utbygger forbeholder seg retten til å tinglyse bestemmelser vedrørende sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kopi av grunnbok kan fremlegges av megler.

Sameiet

Sameiet er planlagt å bestå av 33 leiligheter og flere næringsseksjoner. Det tas forbehold om endelig antall seksjoner.
Kongsvinger og omegn boligbyggerlag vil bli oppnevnt som forretningsfører for sameiet.

Det vil bli opprettet eierseksjonssameie i samsvar med Eierseksjonsloven av 23.mai 1997 nr. 31. Fremtidig eier plikter å være medlem av sameiet. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer.

Det er ikke tillatt å eie mer enn to seksjoner i sameiet jf. Eierseksjonsloven §23. Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve en boligseksjon hvis ervervet fører til at man blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet.

For øvrig gjelder lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av sameiet.

Det vil bli avholdt konstituerende sameiermøte der det velges et styre som vil representere sameiet. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter
hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.

Utbygger forbeholder seg retten til å organisere og fordele parkering og sportsboder på den måten som anses mest hensiktsmessig, for eksempel som en del av sameiets fellesareal med dertil tilhørende bruksretter, seksjonert som tilleggsareal til den enkelte seksjon, eller som en særskilt næringsseksjon. Utbygger kan fastsette bindende bestemmelser for bruksretten til parkeringsplass/bod. Det kan påløpe ekstrakostnader avhengig av type organisering.

Stipulert overtagelse

Endelig overtakelse er satt av utbygger til 22.10.2021.

Forsikring

Frem til overtakelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtakelse vil eiendommen være forsikret gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Utleie

Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensninger som følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven, jf. Eierseksjonsloven §24. Seksjonseier kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon til det formål den er godkjent som.

Økonomi

FASTE LØPENDE KOSTNADER
Felleskostnader, strøm etter forbruk, vann og avløp etter forbruk, fjernvarme etter forbruk, eiendomsskatt, og innboforsikring. Forbruksstrøm for eventuelt lading av elbil i garasjeanlegget vil også komme i tillegg.
Listen er ikke uttømmende.

Annet

Energiattester vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med utførende entreprenør etter at detaljprosjekteringen er gjennomført. Etter dette vil energiattester for den enkelte bolig kunne innhentes hos megler.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

1995/1269-1/13 Erklæring/avtale
06.03.1995
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Rettighetshaver; HEAS

1996/4979-1/13 Elektriske kraftlinjer
16.10.1996
Rettighetshaver; HEAS

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld

2 350 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
1 094,- (Dokumentavgift 2,5% av tomteverdi (kr 43 768):)

2 464,- (Omkostninger totalt)

2 352 464,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Disse omkostninger er forutsatt at handelen finner sted innen 22.10.21. Etter dette kan grunnlaget for dokumentavgift endres fra 2,5% av andel tomteverdi til 2,5% av kjøpesummen (Kr. 58 750 ved kjøpesum Kr. 2 350 000,-). Interessenter bes avklare omkostninger i forkant av bud.

Ved kjøp av parkeringsplass tas det forbehold om at det kan påløpe dokumentavgift av kjøpesum for p-plass, samt
tinglysingsgebyr kr. 525,-. Dette avhenger av organiseringen av garasjeanlegget. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene
som følge av endringer i de offentlige gebyrene eller av tomteverdien før overtakelsen.

Den eventuelle merutgift som følge av forhøyede gebyrer vil bli belastet kjøper.

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen og omkostninger betales til meglers klientkonto senest 2 dager før overtakelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kunne skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. Bustadoppføringslova §47.

Forsinkes kjøpesummen med 30 dager, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Selger vil holde kjøper ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av kjøpers mislighold. Selger har rett til dekning av sitt
tilgodehavende i kjøpers innbetalte delinnbetaling. Herunder også for renter og andre omkostninger, som påløper på grunn av kjøpers mislighold. Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Vederlaget

Følgende er avtalt om meglers vederlag og utlegg: Kr. 58 185,-

Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader som følge av en eventuell avbestilling. Avbestillingsgebyr reguleres etter bustadoppføringslova §53. Selger kan kreve utbetaling av kjøpers delinnbetaling til dekning av avbestillingsgebyr eller vederlag etter dette punkt.

Garantier

Garanti etter buofl. § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse.
Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper.
Garanti etter buofl. § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang.

Selgers forbehold

Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuell justering i fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette. Selger tar forbehold om at det kan forekomme endringer som følge av pålegg fra kommunen. Selger må rette seg
etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken.

Alle illustrasjoner, skisser, møblerte plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan således ikke anses som endelig leveranse. Det kan forekomme avvik mellom 3D-illustrasjoner og standardleveranse. Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke, og
det vil derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning.

Ved vesentlige endringer har kjøper rett til å heve avtalen, og kreve kjøpesummen tilbakeført. Kjøper kan ikke kreve erstatning ut over dette. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/kopiering.

Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boligene i prosjektet. Interessent oppfordres derfor særskilt til å vurdere dette (solforhold, utsikt, beliggenhet og omkringliggende bygningsmasse mv.) før budgivning.

Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og/eller nødvendige, likevel slik at den generelle standard og utførelse ikke forringes eller endres vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at selger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være innkassinger av teknisk anlegg, slagretning på dører, endring av skyvedør til slagdør, brystningshøyde, vindusstørrelse, mindre
endringer av boligens areal og lignende. Hva gjelder forhold utvendig forbeholder selger seg retten til å bestemme utforming og beplantning av utomhusarealet, plassering av avfallspunkt, fasadefarge og fasademateriale. I vedlagte utomhusplan kan det forekomme endringer da denne er ikke endelig. Fellesareal ferdigstilles iht. egen plan for utomhusareal, og kjøper må påregne at de ikke er ferdigstilt samtidig med boligen.

Det er p.t. prosjektert 33 boenheter. Det tas forbehold om at antall boenheter fritt kan endres av selger frem til ferdigstillelse av prosjektet.
Utbygger står fritt til å bestemme bolignummer samt endre antall eierseksjoner i sameiet.

Salgsoppgaven/prospektet med vedlegg er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen, fargevalg for bebyggelsene, og de enkelte enheter.

Utbygger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre i boligen ved overlevering.

Det tas forbehold om trykkfeil i prospekt og salgsoppgave

Viktig informasjon

Eiendommen selges som et videresalg av bolig under oppføring. Selger har ansvar etter Bustadoppføringslova, men er ikke utbygger. Selger har derfor liten påvirkning på selve prosjektet. Salgsoppgaven er basert på den opprinnelige salgsoppgave fra utbygger som blir vedlegg til kontrakt og salgsoppgave.

KONTRAKTEN
Utkast til kjøpekontrakt kan fås hos megler. Etter aksept av bud signeres kjøpekontrakt mellom utbygger og kjøper.

SAMEIET STIFTES
Stifting av sameiet blir som regel gjennomført på et sameiermøte. På møtet velges blant annet representanter til styret i sameiet.

OVERTAKELSESFORRETNING/FERDIGBEFARING
Før overtakelsesforretningen blir du innkalt til ferdigbefaring. Her blir det sjekket om det finnes feil eller
mangler i boligen. Det blir skrevet protokoll som undertegnes av partene. På overtakelsesforretningen går du og selger/utbygger igjennom boligen, og sjekker at leveransen er som avtalt. Protokoll blir skrevet og undertegnet. Strømskjema for bestilling av strømabonnement blir fylt ut, og du får se hvor eventuelt parkeringsplass og sportsbod ligger. Du får utlevert nøkler hvis sluttoppgjøret er innbetalt.

INNFLYTTING
Det er viktig at hele oppgjøret er innbetalt innen overtagelse. Hvis hele oppgjøret er innbetalt, kan du flytte inn
straks overtakelsesforretningen er gjennomført.

FULLFØRELSESGARANTI
Forskuddsgarantien som er gitt deg, blir slettet ved overleveringen og erstattes av en fullførelsesgaranti. Garantien
er på 5 % av kontraktbeløpet og gjelder i 5 år. Den er en
sikkerhet for oppfyllelse av eventuelt mangelansvar.

1-ÅRSBEFARING
Du får tilbud om 1-årsbefaring ca. 1 år etter at prosjektet er ferdigstilt. Da går utbygger gjennom boligen sammen med deg og avtaler utbedring av eventuelle feil og mangler.

REKLAMASJONSTIDEN
Du har rett til å reklamere på feil og mangler i 5 år fra overtakelsesdatoen. Det er likevel svært viktig at det reklameres straks, og senest innen tre måneder etter at du oppdager feil eller mangler. Dersom du ikke reklamerer innen fristen, kan ditt eventuelle krav bortfalle.

VEDLEGG
Vedlegg til salgsoppgaven.
– Utkast vedtekter for sameiet
– Utomhusplan
– Foreløpig budsjett felleskostnader
– Grunnboksutskrift for eiendommen, datert 30.10.2019
– Utskrift av tinglyste erklæringer
– Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser
– Opprinnelig salgsoppgave fra utbygger
– Standard kjøpekontrakt

Videresalg av kontraktsposisjon

Salg av kontraktsposisjon er kun tillatt etter godkjenning fra selger og utbygger. Selger og utbygger kan uten nærmere begrunnelse nekte slik godkjenning. Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg.

Transport
Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn i henhold til kjøpekontrakten. Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra kjøpers
side etter bud/aksept vil det påløpe administrasjonsgebyr til megler på kr. 40 000,- inkl. mva. som innbetales meglersklientkonto. Eventuell endring krever selgers og utbyggers samtykke.

Selger og utbygger forbeholder seg retten til på fritt grunnlag å godta eller avslå transport av kjøpekontrakter.

Eventuell transport av kjøpekontrakt kan kun skje på slike vilkår som ufravikelige lovbestemmelser måtte angi, jfr. blant annet Avhendingsloven § 1-1 (4).

Tilvalg

Det gjøres oppmerksom på at ved markedsføring er frister for tilvalg/endringer utløpt.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen overtagelse. Det er utbyggers plikt å fremskaffe ferdigattest på eiendommen. Kjøper gjøres oppmerksom på at ferdigattest kan bli å foreligge en tid etter overtagelse (avhengig av for eksempel årstid og ferdigstillelse av utomhusareal), og at dette ikke skal være til hinder for selgers oppgjør ved overtagelsestidspunkt. Kjøper er gjort kjent med og aksepterer at boligen vil kunne bli klar for overtakelse før utomhusarealer ferdigstilles.

Arealangivelser

Prislister er angitt i bruksareal BRA som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, sjakter og innvendige vegger, men ikke medregnet yttervegger og vegger mot andre bruksenheter. I tillegg opplyses P-rom. Arealet for P-rom er inklusive innervegger men fratrukket areal for sjakter og boder. Selger tar forbehold om at mindre avvik kan forekomme.

Hvitvaskingsloven

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 – 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Budgivning

Eiendommen selges uten fastpris. Interessenter bes kontakte megler for å legge inn bud. Første mulige budfrist være 15.09.2021 kl 12:00.

Ifølge nye regler fra 1.1.2014 skal alle bud, budforhøyelser, aksept og avslag skje skriftlig. Bindende kjøpstilbud leveres skriftlig til megler ved fastsatt tegningsskjema eller via Finn-annonse og tryggbudgivning.

Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert kjøpstilbud på fritt grunnlag, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper.

Lovgrunnlag

Kjøpet reguleres av bustadoppføringslova 13.juni 1997 nr. 43, i tilfeller der selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier etter bustadoppføringslova §12 og §47. Selger plikter å stille garanti etter bustadoppføringslova §12 når selgers forbehold er bortfalt, og senest før faktisk oppstart av byggearbeidene.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. Bustadoppføringslova, dvs gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet kan selger kreve at avtalen reguleres etter avhendingslova.

Oppdragsnummer

79-21-0105

Hvitvasking

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Partner / Fagansvarlig Amelia Åsengen-Sletholen

Saksbehandlere

Amelia Åsengen-Sletholen
EIE Kongsvinger
Eiendomsmegler MNEF / Partner / Fagansvarlig
Mob: 45 51 32 20 / E-post: amas@eie.no

EIE Kongsvinger

/

Omkostninger

2 350 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
1 094,- (Dokumentavgift 2,5% av tomteverdi (kr 43 768):)
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

2 464,- (Omkostninger totalt)

2 352 464,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3401
Gårdsnr: 73
Bruksnr: 278