Rom
3
Tomteareal
3583 m² (eiet)
Fellesformue
58 530 kr
Formuesverdi
478 057 kr
Verditakst
1 550 000 kr

Arealbeskrivelse

Bruksareal:
1. etasje: 70 kvm
Primærrom:
1. etasje: 67 kvm Primærrom
Sekundærrom:
1. etasje: 3 kvm Sekundærrom

Forkjøpsrett

Andelseierne i borettslaget har forkjøpsrett. Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst total ansiennitet i borettslaget foran. Styret kan fravike denne ansiennitetsregel når særlige grunner tilsier dette. Andelseiere som søker om å bytte seg over til leilighet av samme størrelsesorden som den han bebor, skal ha fortrinnsrett før leilighet tildeles søker fra mindre leilighet.
Forkjøpsretten skal kunngjøres ved skriftlig melding til alle andelseiere.

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnadene inkluderer renter og avdrag tilknyttet fellesgjeld, bygningsforsikring, utvendig vedlikehold, styrehonorar, forretningsførsel, revisjonshonorar, kommunale avgifter, tv/bredbånd og diverse driftskostnader.
Rentenivå, eventuelt nye låneopptak, endret nedbetalingsplan og årsmøtevedtak kan påvirke felleskostnadenes størrelse.

Omkostninger

Kr 480 Tinglysing av hjemmelsdokument
Kr 480 Tinglysing av pantedokument (per stk.)
Kr 202 Grunnboksutskrift

Kr 1.162 Totalkostnad

Kr 7.325 Gebyr ved benyttelse av forkjøpsrett kommer i tillegg

Valgfritt tillegg:
Kr 4100 Boligkjøperforsikring (valgfritt)
Kr 6900 Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt)

Det tas forbehold om endringer i offentlig gebyrer, satser etc.

For borettslag tilknyttet Kongsvinger og omegn boligbyggelag, må medlemskap i boligbyggelaget tegnes. For å eie bolig sammen må begge ha hvert sitt medlemskap. Medlemskapet koster kr 500,- ved innmelding + kr 300,- årlig.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3415
Gårdsnr: 41
Bruksnr: 435

Borettslag-navn: Tanumkollen Borettslag
Borettslag-orgnummer: 881 020 572
Borettslag-andelsnummer: 6

https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=197767507