Skip to content

Organization

Kongsvingerregionen IPR (interkommunalt politiske råd)

Dette er et politisk samarbeidsorgan for de seks kommunene i Kongsvingerregionen.

"Through increased investment in improving the region's accessibility, market orientation and knowledge base, efforts will be made to increase the breadth of the workplace offer and versatility in working life."

Kari Heggelund, (tidligere leder)

Six municipalities participate

Kongsvingerregionen IPR (KIPR) består av Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes kommune.

KIPR skal bidra til en positiv utvikling av regionen og ivareta innbyggernes interesser på tvers av kommunegrensene og forvaltningsnivåene. KIPR skal fremme regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.

KIPR skal i forhold til formålet prioritere følgende oppgaver:

 • Take the initiative on behalf of the region in areas / issues that can benefit the region.
 • Utilize and further develop the municipalities' and county municipality's resources for the common good of the region's inhabitants, e.g. through increased joint utilization of available financial and human resources.
 • Regional planning work.
 • KIPR kan for øvrig ta opp saker det finner hensiktsmessig.
 • KIPR kan bidra til igangsetting av prosesser der dette synes aktuelt.

Den enkelte kommune bevilger årlig kr. 30,- pr. innbygger. Gjennom partnerskapsavtale bidrar Innlandet fylkeskommune med partnerskapsmidler til KIPR.

Representantskap KIPR 2023 - 2027

Eidskog

 • Kamilla Thue (nestleder)
 • Espen Fjeldbu
 • Guttorm Kristiansen
 • Trond Stenhaug

Grue

 • Rune Grenberg (leder)
 • Kaja Sillerud Haugen
 • Niels F. Rolsdorf
 • Ole Frode Mikkelsgård

Kongsvinger

 • Elin Såheim Bjørkli
 • Helge Thomassen
 • Eli Wathne
 • Lars Andreas Uglem

Nord-Odal

 • Kjetil Sløtte 
 • Thomas Tinglum
 • Ole Theodor Holth
 • Tone Iren Liljeroth

South Odal commune

 • Knut Hvithammer
 • Gunn-Anita Fjukmoen
 • Morten Holmen
 • Anita Orlund

Åsnes

 • Einar Ottesen Toverud
 • Per Roar Bredvold

 • Otto Langmoen
Panel discussion during "reunion" February 2020. From left: Glåmdalen's journalist, Lise Selnes, Kamilla Thue, Rune Grenberg, Margrethe Haarr, Knut Hvithammer, Kari Heggelund

Contact us

 

If you want to discuss or promote regional, interest policy issues, you can contact the leader or advisor.