Frivillighet, folkehelse og fysisk aktivitet

Med utgangspunkt i prosjektet “Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdal” har 4 av kommunene i Kongsvingerregionen valgt å satse på en heltidsressurs for å holde fokus på frivillighet, folkehelse og fysisk aktivitet. Målet med arbeidet er å bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og unge, og bedre helse og livskvalitet gjennom fysisk aktivitet. Ressursen kan benyttes av kommunene, spesielt i forhold til barnehager, skoler og SFO.

For ytterligere informasjon: Ingunn Fossmellem: ingunn.fossmellem@hedmark.org

Sluttrapport fra prosjektet “Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdal” finner du her.