Implementering av velferdsteknologi i Kongsvingerregionen

“Trygg hverdag i eget hjem” hadde som hovedmål å kartlegge og prøve ut ulike velferdsteknologiske løsninger som gjør at personer med demens kan bo lengre hjemme i egen bolig.

Underveis i pilotprosjektet ble hovedmålsettingen endret til at de ansatte i hver kommune skulle kunne velge riktig velferdsteknologisk løsning til riktig bruker. Resultatmålet var å finne fram til velferdsteknologiske løsninger som kommunene kunne videreføre og etablere i sine tjenester.

Prosjektleder Iselin Lerdalen kan kontaktes på e-post: iselin.lerdalen@sor-odal.kommune.no

Prosjektbeskrivelsen kan du lese her:

Implementering av velferdsteknologi i Kongsvingerregionen – prosjektbeskrivelse