Kongsvingerregionen interkommunale politiske råd

Regionrådet for Kongsvingerregionen er et politisk samarbeidsorgan for kommunene i Kongsvingerregionen og Hedmark fylkeskommune. Kongsvingerregionen består av Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes kommune.

Regionrådets medlemmer 2019

Hedmark fylkeskommune

– Bjørn Hernes (H)

– Helge Thomassen (Pp) vara

 

Eidskog kommune

– Kamilla Thue (Ap), leder

– Berit Haveråen (Ap)

– Knut Gustav Woie (Sp)

 

Grue kommune

– Wenche Huser Sund (H) Felleslista

– Åse Bjerke Lilleåsen (Sp) Felleslista

 

Kongsvinger kommune

– Sjur Strand (Ap)

– Margrethe Haarr (Sp)

– Eli Wathne (H)

– Kjell Arne Hanssen (Frp) vara

 

Nord-Odal kommune

– Lise Selnes (Ap)

– Lasse Juliussen (Ap)

– Finn Egil Sandmo (H)

 

Sør-Odal kommune

– Knut Hvithammer (Ap)

– Heidi Hitland (Sp)

– Anne Mette Øvrum (H)

 

Åsnes kommune

– Ørjan Bue (Sp), nestleder

– Kristian Botten Pedersen (V)

– Frank Bjørneseth (Ap)