Kongsvingerregionen har de siste årene jobbet med å få på plass flere høgskoletilbud. Nå økes ambisjonsnivået. Styret i Høgskolestiftelsen har nå sammen med Kongsvinger kommune, fylkeskommunen og Klosser Innovasjon bestemt seg for å få på plass et forskningssenter på Kongsvinger.

Kongsvinger

Unike utdanningstilbud

– De siste fire årene har vi sammen med Høgskolen i Innlandet jobbet svært aktivt med å utvikle nye fremtidsrettede og unike utdanningstilbud på Kongsvinger. Nyskapinger som Digital ledelse og business analytics og Bærekraftsøkonomi er nå på plass. I tillegg har vi fra før både en av landets beste sykepleierutdanninger og mange attraktive studiemuligheter innen økonomi og ledelse i Kongsvinger, sier Vegard Herlyng, som er daglig leder ved Høgskolesenteret.

I perioden er det også fått på plass en sterk finansiering gjennom Hedmark fylkeskommune som har bevilget 20 millioner og Sparebankstiftelsen som har bevilget 12 millioner. Samtidig har også Kongsvinger kommune og regionkommune bidratt med betydelige beløp.

– Vi er både stolte og fornøyde med det vi har fått til den siste perioden. Det er mange, både politikere på tvers av partiene, Høgskolestiftelsen, Sparebankstiftelsen Hedmark, fylkeskommunen, Høgskolen Innlandet og Klosser Innovasjon, som skal ha ære for dette. Men nå er vi klare for neste steg, som er etableringen av et nasjonalt forskningssenter. Vi er avhengig av forskning både for å sikre et fremtidig utdanningstilbud i regionen og for å understøtte næringslivets vekstambisjoner forteller Sjur Strand, ordfører i Kongsvinger.

Har satt av 10 millioner til forskning

Et forskningssenter er nå på tegnebrettet og Kongsvinger kommune har allerede satt av 10 millioner til satsningen. Ordføreren er klar på at dette skal være med å skape et varig utdanningstilbud som på sikt kan fusjoneres inn som del av det kommende Universitetet på Innlandet. Han får støtte av styreleder ved Høgskolestiftelsen og adm. dir. ved Klosser Innovasjon.

– Det er viktig at vi etablerer forskning knyttet til studiene i Kongsvinger. Dette for å oppfylle kravet til forskningsbasert bachelor- og mastergardsundervisning og for å styrke Kongsvinger som studiested sier Larsen.

Næringsrettet samarbeid blir viktig fremover

Larsen forteller at Forskningssenteret skal ha forskning innen digitalisering, bærekraft, helse og bioøkonomi, og at målet er at forskningen skal være næringsrettet og relevant både for lokalt og nasjonalt næringsliv.

– Samarbeidet med SSB, 7Sterke og Telenor har vært viktig for å utvikle studiene på Kongsvinger. Næringsrettede studier er en mangelvare i Norge, og regjeringen jobber med tiltak for å styrke UH-sektoren på dette området. Her er Kongsvinger i forkant av utviklingen og dette gir et mulighetsrom framover når vi i neste omgang skal utvikle forskning innen fagfeltene bærekraftsøkonomi og digital analyse sier Larsen.

Larsen forteller at det pr i dag er få miljøer som jobber med forskning innen bærekraftsøkonomi og digital ledelse nasjonalt, noe som gir Kongsvingersatsningen et ytterligere fortrinn.

Bioøkonomi og helse

Forskning knyttet til bioøkonomi og helse er også relatert til satsninger som allerede er i Kongsvingerregionen.

– Høgskolestiftelsen har sammen med Kongsvinger kommune og Høgskolen Innlandet allerede dratt opp et par forskningsprosjekter innen helse. Nå som Kongsvinger sykehus tilhører Ahus ønsker vi å få opp mer helseforskning som både styrker sykehuset og kommunene i regionen. Når det gjelder bioøkonomi så har vi allerede satsninger både på røye, biogass og biokull i regionen. Disse vil skape ulike forskningsprosjekter som skal inn i forskningsstiftelsen sier Larsen.

Høgskolen i Innlandet vil være samarbeidspartner og viktig aktør i satsningen med å etablere forskningssenteret.

Bygge flyet mens vi flyr

Lars Gillund, som skal lede prosjektet som har ansvar for å utvikle forskningssenteret, ser på oppgaven med skrekkblandet fryd.

– Jobben med utvikling av forskningssenteret blir både svært spennende og krevende på en gang. Vi skal på mange måter bygge flyet samtidig som vi flyr. Alle initiativer som allerede er igangsatt må samordnes og sikres en nødvendig fremdrift og kommuniseres både med eiere og omverden. Samtidig så skal det utvikles et senter hvor vi må ha på plass nye samarbeidspartnere, både finansielle, næringsaktører og forskningsinstitusjoner. I tillegg skal det etableres nye prosjekter innen de fire satsningsområdene med forskere som har sitt tilhold i Kongsvinger sier Gillund.

Ambisjonene er svært høye, men både Strand, Larsen, Herlyng og Gillund er klare på at det er en forutsetning for å skape vekst i Kongsvingerregionen.