Korona-tiltak for næringslivet

Næringslivets guide til gode råd og krisepakker

Nyhetsflommen om Korona-viruset er enorm og det kan være vanskelig å finne riktig informasjon til enhver tid. På denne siden har vi samlet informasjon om de viktigste problemstillingene og de offisielle kildene til informasjon om Korona-viruset som kan være til nytte for næringslivet. I tillegg har vi oppgitt kontaktinformasjon til de ulike aktørene som kan bistå i en krisesituasjon.

Her finner du gode råd, oppdatert informasjon og nyheter fra ulike aktører:

Regjeringens koronavirus-nettside favner ulike tiltak og krisepakker:

Les mer

FHI har en samleside for informasjon, nyheter og rapporter om korona-viruset:

Les mer

Fylkesmannen i Innlandet legger ut jevnlige oppdateringer på denne siden.

NHO legger ut sine råd og nyheter her.

Organisasjonen Virke har samlet sine nyheter på denne samlesiden.

NAV har samlet informasjon til arbeidstakere, arbeidsgivere eller selvstendig næringsdrivende på denne siden.

Politiet har samlet informasjon på denne siden.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gode råd rundt hjemmekontor og digital sikkerhet på denne siden.

Støtteordninger

Forskningsrådet om Skattefunn og krisetiltak:
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2020/forskningsradet-tar-grep-for-a-hjelpe-naringslivet-under-koronakrisen/?utm_campaign=23-03-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis

En ny ordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. De skal også sikres sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 4.
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset

Dagpenger når du er permittert
https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert

Du kan søke om forskudd på dagpenger
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/du-kan-soke-om-forskudd-pa-dagpenger-neste-uke

NHO Reiseliv med mye info til reiselivsnæringen
https://www.nhoreiseliv.no/

Stiftelsen Fritt Ord med 40 millioner kroner til kreative næringer
http://www.frittord.no/aktuelt/koronakrisen-fritt-ord-med-40-millioner-ekstra-til-prosjekter/

Innfører dobbelt så mange dager med omsorgspenger:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreldres-rett-til-omsorgspenger-dobles/id2694342/

Innlandet fylkeskommune gir støtte til bedriftsintern opplæring, og vil prioritere bedrifter som har problemer pga. koronatiltak:
https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/stotte-til-bedriftsintern-opplaring.19739.aspx

Innlandet fylkeskommune med støtteordningene: Bedriftsintern opplæring, Landbruk, Reiseliv, Bioøkonomi, industri, teknologi og kreative næringer og Økt sysselsetting og kompetanse:
https://www2.regionalforvaltning.no/Startside/VelkommenStotteordning.aspx?Forvalter=Innlandet%20fylkeskommune

Regjeringens tiltakspakker

Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 % omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30–omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/

Les mer på NHOs spørsmål & svar-side om kompensasjonsordningen:
https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/styrearbeid-og-okonomi/okonomi-og-finansiering/artikler/kompenasjonsordningen/

Regjeringen med tilskudd til unge vekstbedrifter:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-tiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronavirusutbruddet/id2695404/

Regjeringen vil dekke bedrifters faste kostnader:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-dekke-faste-kostnader-for-a-redde-arbeidsplasser/id2695340/

Dette er NHOs oversikt over tiltak som skal dempe krisen for bedrifter:
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/krisepakker-tiltak-for-bedrifter/

Ny krisepakke til små og mellomstore bedrifter:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-koronatiltak-for-a-bedre-likviditeten-til-norske-bedrifter/id2694564/

Innovasjon Norge

Krisetiltak og støtteordninger fra Innovasjon Norge
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/krisetiltak/

Tips til bønder som arbeidsgivere

Norges Bondelag gir tips til bønder som er avhengige av utenlandsk arbeidskraft
https://www.bondelaget.no/tema/koronaviruset/tips-til-bonder-som-arbeidsgivere

Ny ordning som gjør det mer lønnsomt for permitterte å ta jobb i landbruket:
https://www.nhomd.no/arbeidsforhold-og-tariff/nyheter/2020/-god-losning-som-vil-flytte-arbeidskraft/

Foto: CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION HANDOUT / CDC