Jon Kristiansen, direktør i NHO Innlandet, tar med seg en smittende optimisme og opplevelsen av et felles engasjement for regionen hjem fra næringslivsbesøket i Sør-Odal.

– Vi opplever også at veldig mye handler om samferdsel. Aller øverst på listen over de viktigste prosjektene i Kongsvingerregionen står fullføring av E16 og det å utnytte næringsutvikling i tilknytning til veien, sier Kristiansen, og oppfordrer sterkt til å fremdeles stå sammen i det videre arbeidet.

– Kongsvingerregionen har stått sammen om dette i 30 år. Det må vi fortsette med. Det må også være fokus på gjennomføringskraft fremover, slik at vi ikke lar en eventuell trasévalgdebatt forsinke og forskyve prosjektet ut i tid, sier han.

Erna Grøndahl Blix var nominert til prisen «Årets gründer» i Kongsvingerregionen, og forklarte ordfører Knut Hvithammer og NHO-direktør Jon Kristiansen hvorfor hun lykkes så godt i sitt første år som næringsdrivende.

Næringsutvikling på agendaen

NHO-direktøren trekker fram svært gode industrielle tradisjoner og den strategiske beliggenheten i forhold til Oslo og Gardermoen som Kongsvingerregionens styrker, og har lagt merke til at økt næringsutvikling står høyt på agendaen hos regionens politikere.

– Det er utarbeidet gode strategier, det jobbes målrettet og langsiktig, og med en god forståelse av at det er bedriftene som gir liv til by og bygd, sier Kristiansen, som også peker på kommunenes evne til å samle aktører som drar i samme retning for et felles målbilde som positivt.

Tina Nguyen Barkbu og Ulf Inge Vien (med kokkelue på) serverte ordfører Knut Hvithammer og NHO-direktør Jon Kristiansen lunsj under besøket i Sør-Odal i forrige uke.

Samarbeid gir effekt

NHO-direktøren mener et utstrakt samarbeid mellom kommuner, virkemiddelapparater og næringsliv helt klart vil utløse en kraft i regionen.

– Vi får til mye mer når vi samhandler. Vi må ha fokus på å skape verdier og nye jobber, og da er det viktig at alle nevnte aktører spiller på samme lag, sier direktøren, som også trekker fram 7sterke som en verdifull aktør i arbeidet med å skape økt verdiskaping i regionen.

– Det å komme inn i klyngeprogrammet til Innovasjon Norge vil være en stor seier og inspirasjon for hele regionen. Samtidig er det å se på samarbeidsprosjekter med blant annet Raufoss-miljøet nyttig for gjensidig læring, sier han.

Gründer som lykkes

NHO-direktøren var i forrige uke på besøk hos Sør-Odal kommune, der han blant annet fikk informasjon om hvordan det arbeides med næringsutvikling. I tillegg ble det lagt opp til fire bedriftsbesøk hos Barber Blix, Slobrua Gjestegård, Veflen Entreprenør og Maarud.

– Vi ble møtt av en kommuneledelse som er med oss hele dagen fordi de ser betydningen av det lokale næringslivet, og jeg kjenner på en optimisme som er smittsom etter dagen i Sør-Odal, sier Kristiansen.

– I møtet med for eksempel gründerbedriften Barber Blix og Erna Grøndahl Blix, lærte jeg at gründere som vil noe og som står på og byr på seg selv, vil lykkes. I tillegg jeg opplever jeg at en fellesnevner for besøkene er at alle viser et engasjement for regionen, forklarer han.

Hans Otto Veflen (fra venstre), daglig leder ved Veflen Entreprenør, diskuterte blant annet samferdsel og utvikling av Slomarka næringsområde med ordfører Knut Hvithammer, NHO-direktør Jon Kristiansen og rådmann Frank Hauge (delvis skjult).

Jobber med infrastruktur

På spørsmål om hva NHO kan bidra med for å skape ytterligere vekst i Kongsvingerregionen i framtiden, trekker direktøren fram framsnakking av næringslivet og synliggjøring av bedriftene.

– I år åpnet blant annet Trond Hagerud fra Mapei NHOs nasjonale årskonferanse. Hans bidrag var en film og vektigheten av handel og markedsadgang.

– I tillegg handler det om at vi jobber aktivt for flere av infrastrukturprosjektene i regionen, som E16, fylkesvei 24, Kongsvingerbanen og Godspakke Innlandet, sier NHO-direktør Kristiansen.

Chris Samways, administrerende direktør ved Maarud, gikk gjennom Maaruds historie for ordfører Knut Hvithammer (til venstre), NHO-direktør Jon Kristiansen og Linn Alicia Slora Kristiansen, kommunikasjonsrådgiver i NHO.