Skip to content

Magnormoen næringspark

Eidskog

Ypperlig for handel og spedisjon

Næringsområde som er ypperlig for handelsvirksomhet, spedisjon og samarbeid over grensen til Sverige. Det passerer ca 7000 kjøretøy pr døgn over Magnormoen. Det er lett å opparbeide tomter da grunnen består av sand.

Fakta om området

Adkomst: Ligger langs Rv 2 tett på grensen til Sverige med direkte adkomst Rv 2.
Antall dekar som er regulert: 200 daa ledig område.Arealsituasjon: Flate tomter.
Grunnforhold: Kun sand helt ned til ca 19 meter dybde.
Regulert til: Industri/næring/handel.
Reguleringsplan: Tillater opptil 60% BYA. Kontorlokaler inntil 2 etasjer med gesimhøyde inntil 8 m og mønehøyde inntil 12 m. For industrilokaler tillates det inntil 17 m.
Vann og kloakk: Tilkobles kommunalt anlegg for vann og kloakk.
Strøm /bredbånd: Strøm og fiber avklares ved bygging.Eier: Eidskog kommune.
Annen industri på området: Toll kontrollstasjon, H-vinduet, Morokulien Camping, Maskin Feral AS, Industriverktøy IDG Tools AS, Jan Olaf Olsen transport og spedisjon AS.

Adresse

Furumoen, 2240 Magnor

Avstander

RV2: 200m
Kongsvinger jernbaneterminal 34,8 km
Svenske grensen: 0,5 km
Gardermon flyplass 112 km
Oslo havneterminal: 112 km

Eidskog

Avstand kommunesenter: 11 km
Folketall: 6 135
Areal: 640 km2

For mer info

Steinar Grønnerud
Teknisk sjef Eidskog kommune
402 00 066

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident

 

TESTIMONIALS

JupiterX Construction & Engineering

In order to increase the customer capacity of my beauty center, I chose to work with JupiterX and
now I see that I have made the right decision. In the first half of the year, I grew by 21% and almost
doubled the turnover in the first half of the year and this is a great success.

Dorothy Colon

Beauty Salon Manager