Portfolio Category: Næringsutvikling

Vokser seg store med spirer og innovasjon

Jordnær, men samtidig innovativ og nytenkende. Norske Spirer hadde ikke klart å overleve i Oslo,…

Setter lyset på flere fagarbeidere

Et unikt samarbeid med Sentrum videregående skole skal skape vekst, effektivisering og bedre tilgang på…

Skaper skogens nye næringer

Sagbruk er blitt som magneter for trebaserte næringer. Eidskog Stangeskovene tror at knoppskyting gjennom bedrifter…

Krafttak for en bærekraftig utvikling

Bærekraft er fyndordet «alle» snakker om. Salsus er bedriften som virkelig vil levere på det.…

Industrielt kraftsentrum i grønn vekst

Kongsvingerregionen er en av landets sterkeste industriregioner. Området har en strategisk god plassering, og næringslivet,…