Velkommen til workshop 3 i Circle Scan Kongsvinger Region- en heldigital workshop

Målet for denne samlingen er “business matchmaking” og strategiutvikling. Vi håper å finne samarbeidspartnere, definere rammer og omfang for 3-4 nye sirkulære pilotprosjekter for å støtte opp under utviklingen av O-House.

Prosjektet O-House er ett resultat av Circle Scan Kongsvinger regionen, målet med prosjektet er å oppføre en prototype på en sirkulær ungdomsbolig der ambisjonen er å resirkulere mest mulig gammelt byggemateriale. Dette prosjektet har allerede mottatt støtte fra fylkeskommunen, og fra prototypen er det ett ønske om å bygge 60 slike boliger i alle 6 kommunene som deltar i prosjektet. Vi ønsker derfor å fokusere workshop rundt piloter for å løse utfordringer i O-House prosjektet. Dere kan lese mer om prosjektet her.

Vi ønsker at dagen skal være effektiv og lede til nye sirkulære pilotprosjekter for å støtte opp under utviklingen av O-House. Vi vil derfor fokusere på strategien Økt bruk av sekundære materialer.

Når: 18.juni
Tid: 09.30 – 12.00
Sted: Lenke sendes til påmeldte
Påmelding: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYMCFPV-vn-lvFAZivdO0nrTxFQor7E9Y5PsYouYJq_-P6EQ/viewform

Agenda for dagen

Kl 09.30 – 10.30 Del 1 – Introduksjon
Gjennomgang funn fra fase 1 & 2
Presentasjon av utvalgte strategier
O-house. En sirkulær prototype – utgangspunkt for nye forretningsideer?
O-House som katalysator for sirkulærøkonomi. Hvordan får vi skalert/realisert utbygging av 60 slike boliger?
Q&A
Kl 10.50 – 12.00 Del 2 – Strategier og pilotprosjekter
Presentasjon av diskusjon og utvikling av strategier
Bestemme neste steg i utvikling av strategier

Hovedfokuset for workshopen vil være å jobbe med og utvikle strategier til potensielle pilotprosjekter, de utvalgte strategiene og potensielle retninger er “Økt bruk av sekundære materialer”.

Vi håper du har mulighet til å delta, du kan melde deg på arrangementet her. Da kan du også velge om du deltar i Kongsvinger eller via Teams.  Hvis du ikke er kjent med prosjektet eller ønsker å lære med kan lese mer på kongsvingerregionen.no.

 

Vennlig hilsen,

Sofie Pindsle, Circular Norway, +47 92 06 78 57

Jordi Pascual, Circle Economy,

Eva Snare, Næringsjef Nord Odal Kommune