Sektor helse, omsorg og velferd i Åsnes kommune er i en spennende utvikling. For å tilpasse tjenestene til morgendagens oppgaver er flere av tjenestene som ytes til hjemmeboende personer samlet i en enhet. HBO; Hjemmesykepleie, praktisk bistand, miljøarbeidertjeneste, avlastningsbolig for barn og unge, dagsenter for personer med demens samt RUPS (hjemmebasert psykisk helse og rustjeneste), inkludert heldøgns bemannet bolig.

RUPS yter vedtaksbaserte tjenester til personer bosatt i Åsnes kommune som har utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus. Flere tjenestemottakere har store og sammensatte bistandsbehov på flere livsområder. Tjenesten som ytes har sitt utgangspunkt i et bruker- og mestringsperspektiv, som omhandler rehabilitering, habilitering, forebygging av tilbakefall, skadereduksjon og livskvalitet.

Vi har ledige 2 faste helgestillinger for helsefagarbeidere. Den ene helgestillingen er på 26,29% og den andre helgestillingen er på 23%. Begge stillingene er ledig fra 08.01.24.

Arbeidsoppgaver

Du vil yte helsehjelp, veilede og motivere pasienter og brukere med redusert egenomsorgsevne, og bistå med praktiske gjøremål utfra den enkelte pasient/brukers behov.  Arbeidsoppgavene utføres i pasientens/brukers hjem og ved RUPS, som er en heldøgns bemannet bolig.
Dokumentasjon av planlagte og gjennomførte oppgaver er en viktig del av arbeidshverdagen.

Kvalifikasjoner

Du er autorisert helsefagarbeider. Det er en fordel med kjennskap til Profil som dokumentasjonsverktøy.
Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

Du må kunne jobbe selvstendig og i en arbeidsgruppe. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Du må føle deg komfortabel med å jobbe med pasienter og brukere som har utfordringer knyttet til psykisk uhelse og rusutfordringer.
 

Vi tilbyr

Vi kan tilby et hyggelig arbeidsmiljø hvor pasientens velferd står i fokus. Det er til tider en hektisk hverdag som deles med dyktige kollegaer. Åsnes kommune tilbyr medlemskap i en av Norges beste pensjonsordninger, hvor det også er mulighet for gunstig boliglån og forsikringsordninger.
 

Kontaktinformasjon

Øystein Stai, Avdelingsleder RUPS, 94010934, Oystein.Stai@asnes.kommune.no
Aud Irene Sagvik, Enhetsleder, 47242964, AudIrene.Sagvik@asnes.kommune.no

Arbeidssted

Rådhusgata 10
2270 Flisa

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Åsnes kommune

Referansenr.: 4730737559
Stillingsprosent: 26,29%
Fast
Startdato: 08.01.2024
Søknadsfrist: 27.11.2023