Nord-Odal sykehjem 2 .etg. (NOS 2) består av :

 • To enheter. Den ene med 10 rom fordelt på korttidsplasser (avlastning, korttid og rehab, samt et KAD-rom). Den andre gruppen har 10 rom med langtidsplasser.  Avdelingene har i tillegg fellesrom med postkjøkken. Det er legekontor i 2 etg.
 • Pårørenderom med dusj og toalett ligger i 4. etasje.
 • I 1. etasje er det avdeling for kjøkken og vaskeri. Det er videre kantine, ergo- og fysioterapi med treningsrom, og eget rom for frisør og fotpleie. 

Det er ledige sykepleierstillinger i avdelingen i 2.etasje.

2 x 100% fast stilling, innebærer turnus dag/kveld og med arbeid hver 3. helg. 

1 x 100% vikariat fom 01.06.23 tom 31.01.24, innebærer turnus dag/kveld og med arbeid hver 3. helg. 

Arbeidsoppgaver

 • Utøve sykepleie til pasienter i tråd med gjeldene krav
 • Veilede, undervise og informere brukere, pårørende, kolleger og studenter
 • Hjelpe personer med ulike behov for hjelp
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid og samarbeid på tvers av enhetene
 • Dokumentere i fagsystemet PROFIL
 • Det er stor bredde i pasientgruppen, både når det gjelder alder og medisinske behov.
 • Det  vil kunne forekomme bakvakts-ansvar for den andre avdelingen på Nord-Odal sykehjem og Solheim sykehjem.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring fra eldreomsorg er en fordel
 • Både erfarne og nyutdannede oppfordres til å søke, opplæring vil bli gitt
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig. Søkere med annen språkbakgrunn bør ha dokumentert norskkunnskap minimum på nivå med bestått norskkurs B2

Politiattest må fremvises før oppstart.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, være fleksibel, selvstendig og ansvarsbevisst
 • Vi ser etter personer som er egnet til denne type arbeid og ser på utfordringer som spennende, og er løsningsfokusert
 • Du må mestre mange situasjoner og oppgaver av ulik karakter 
 • Være motivert, strukturert og faglig engasjert
 • Ha evnen til å sette deg inn i ulike sykdomsbilder og behandlingsformer
 • På bakgrunn av kjønnsfordeling i personalgruppa oppfordres menn til å søke

Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Et godt og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • Opplæring og veiledning
 • Fast sykehjemslege i 80% stilling
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Kollegaer med fokus på sitt fag
 • Lønn etter avtale
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjonsordning i KLP

 

Annet
Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Søknaden vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. 
Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.  

Kontaktinformasjon

Jan-Even Rønning, Enhetsleder Nord-Odal sykehjem, 97467977, postmottak@nord-odal.kommune.no

Arbeidssted

Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune

Referansenr.: 4631487671
Stillingsprosent: 100%
Fast, Vikariat
Søknadsfrist: 29.03.2023