Det er gjennom året et varierende behov for vikarer med pedagogisk utdanning , fagarbeidere, samt  assistenter i barnehagene i Åsnes kommune.  Det kan dreie seg om dagsoppdrag og kortere vikariater. 
Erfaring og personlig egnethet kan i spesielle tilfeller kompensere for utdanningskravet. Tilkallingen skjer
etter behov og i henhold til avtale i det enkelte tilfelle. Arbeidsforholdet er en midlertidig tilsetting med
hjemmel i arbeidsmiljølovens § 14.9 nr. 1 pkt. b. Avtalen innebærer ingen rett til vikaroppdrag og
arbeidstakeren kan takke nei til de tilbudte vakter.

Arbeidsoppgaver

Praktisk og pedagogisk arbeid med barn i alderen 1-6 år.

Kvalifikasjoner

Det er ønske om kompetanse som fagarbeider eller barnehagelærer, men personlig egnethet tillegges
stor vekt, og utdanningskravet kan kompenseres med erfaring.

Personlige egenskaper

Den som tilsettes som vikar på tilkalling må være fleksibel, og ha evne til å samarbeide med andre
ansatte. Personlig egnethet til å samhandle med barn og foreldre vektlegges.

Vi tilbyr

Avtale som vikar på tilkalling med vilkår jfr. Arbeidsmiljøloven og  Hovedtariffavtalens bestemmelser.

Kontaktinformasjon

Monica Clausen Kleppe, Enhetsleder Myrsnipa barnehage, 92490559, MonicaClausen.Kleppe@asnes.kommune.no
Edith Monja Dahl, Enhetsleder, 62952050, edithmonja.dahl@asnes.kommune.no
Eva Karin Christensen, Enhetsleder Sønsterud , 41020744, evakarin.christensen@asnes.kommune.no

Arbeidssted

Rådhusgata 1
2270 Flisa

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Åsnes kommune

Referansenr.: 4607409523
Stillingsprosent: 1%
Annet
Søknadsfrist: 30.11.2023