Jeg er en ung mann som liker musikk, å gå på konserter og å være med venner. Jeg har behov for assistanse for å kunne leve et aktivt liv. Jeg bruker elektrisk rullestol som fremkomstmiddel og har egen tilrettelagt bil. Jeg har behov for at du er sjåfør for meg når jeg skal ut på aktivitet og bistår meg når jeg har behov for assistanse. Det kan bli noen turer hvor vi må sove borte og du må være med meg. Arbeidstiden vil i hovedsak være på kveld og helg, men noen ganger på dag.

Brukerstyrt personlig assistanse er en ordning hvor jeg som mottar tjenester selv er arbeidsleder og har ansvar for opplæring og daglig drift. Kommunen er arbeidsgiver og har det overordnede ansvaret med ansettelse, hms og lønn. Tjenesten som ytes er styrt av behovet hos meg som mottar assistanse. 

Jeg søker assistenter som er fleksible, har god kapasitet og kan jobbe mye i sommer. Turnus vil settes opp utifra hvor mange assistenter jeg får. I hovedsak 1 til 2 kvelder pr uke og langvakter annenhver eller hver fjerde helg. Det er mulighet for forlengelse ut over sommeren. Den foreløbige planen er at jeg skal gå på skole til høsten.

Arbeidsoppgaver

 • Kjøre meg til og fra aktiviteter – Har egen bil
 • Være med på planlagte helg -og ukesaktiviteter
 • Forflytning
 • Personlig stell
 • Tøying
 • Hente/finne frem ting jeg trenger
 • Bistå i matlaging

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra å jobbe med mennesker er en fordel
 • Godkjent politiattest kreves før tilsetting
 • Førerkort klasse B og du må tørre å kjøre stor bil

Personlige egenskaper

 • Være tålmodig da det kan påregnes noe venting
 • Du er aktiv og hyggelig å være med
 • Du klarer å skape gode relasjoner

Vi tilbyr

 • Humor og arbeidsglede
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjonsordning 
 • Lønn etter tariff

Annet
Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Søknaden vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 
Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. 
Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.

Kontaktinformasjon

Lyder Solvang, Arbeidsleder, 48004376
Eva Lukassen, Enhetsleder Småbruket bokollektiv og heldøgnsbolig, +47 91833541

Arbeidssted

Herredsvegen 2
2120 SAGSTUA

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune

Referansenr.: 4817856484
Stillingsprosent: 75%
Sommerjobb
Søknadsfrist: 20.06.2024