Vil du være med å gjøre Sør-Odal et enda bedre sted å bo?

Innbyggertorget frivilligsentral er en nyopprettet frivilligsentral som søker sin første daglige leder. Stillingen er plassert i kommunalområde Innovasjon og samskaping og inngår i teamet som utgjør Innbyggertorget.

Innbyggertorget frivilligsentral er lokalt forankret og drives ut fra lokale forutsetninger og behov. Aktivitetene skal bygge på frivillig innsats, bidra til å skape sosiale møteplasser og legge til rette for lokal frivillig virksomhet. Vi er opptatt av å legge til rette for å kunne henvende oss til alle innbyggerne i Sør-Odal, både unge og gamle, nye eller godt etablerte innbyggere.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

   

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for daglig drift av frivilligsentralen, herunder aktiviteter, markedsføring av sentralen, økonomi og rapportering.
 • Tilrettelegge for og motivere til frivillig aktivitet, sosiale og kulturelle treff og arrangementer.
 • Lede og være sekretær for det rådgivende organet tilknyttet sentralen
 • Være en pådriver for samarbeid med innbyggere, lag og foreninger
 • Jobbe for en mangfoldig og inkluderende frivillighet
 • Utvikle nye prosjekter, og videreutvikle og støtte allerede etablerte prosjekter
 • Kompetanse- og nettverksbygging
 • Ansvar for gjennomføring av større arrangement i samarbeid med aktører i nærmiljøområdet, for eksempel gjestebud
 • Ansvar for gratis aktivitetsskole og feriecamper for barn
 • Andre oppgaver tilknyttet kommunalområdet Innovasjon og samskaping
 • Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes 
 • Arbeidsoppgavene vil kunne endres ut fra kommunes planer og strategier for frivillighet og nærmiljøutvikling

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning – lang arbeidserfaring kan erstatte manglende formell utdanning
 • Kompetanse og erfaring med frivillig sektor og arbeid med frivillige

Det er ønskelig med:

 • Relevant prosjektleder- og/eller ledererfaring
 • Erfaring med å organisere/lede aktiviteter for barn/unge
 • Kjennskap til kommunal sektor og forvalting 
 • Erfaring med og interesse for tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid
   

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, kreativ og nyskapende
 • En god relasjonsbygger
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å jobbe selvstendig
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Lønn etter tariff
 • Gode pensjonsvilkår
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver med store muligheter til å forme egen arbeidshverdag.
 • Du vil bli del av et hyggelig og sterkt faglig fellesskap, samtidig som stillingen krever evne til å jobbe selvstendig.

Kontaktinformasjon

Mette Engebråten Nordvik, Leder Innbyggertorget, 97047115, Mette.Engebraten.Nordvik@sor-odal.kommune.no
Hanne Aandstad, Koordinator frivillighet og folkehelse, 99299354, hanne.aandstad@sor-odal.kommune.no

Arbeidssted

Øgardsvegen 2
2100 SKARNES

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sør-Odal kommune

Referansenr.: 4625055256
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 16.04.2023