Hvem er vi?
Det generelle utdanningsnivået i Sør-Odal er lavere enn landsgjennomsnittet, og det er en situasjon som har vedvart over flere år. Hittil har vi som kommune ikke lykkes med å bryte ut av dette mønsteret, men det skal vi gjøre nå!
Folkehelseinstituttet peker på en sammenheng mellom skole, utdanning, yrkesliv og folkehelse. Barn og unges oppvekstsvilkår er derfor en av Sør-Odal kommunes satsningsområder. Det er avgjørende for kommunens fremtid å lykkes med dette, og det er – viktigst av alt – avgjørende for det enkelte barns fremtid.

Hva har vi gjort?
I 2019 stod en ny og moderne 1-10 skole ferdig. Foruten 30 klasserom, grupperom og en rekke spesialrom, inneholder bygget eget amfi med plass til 360 personer, mulighet for kantine og et stort og variert uteareal med blant annet kunstgressbaner, sandvolleyballbane, løpebane og lekeapparater tilpasset de minste. I tillegg til dette har skolen et eget bibliotek fylt med bøker som er tilpasset elever fra 6 til 16 år.
Å lese er ikke bare en av de grunnleggende ferdighetene, men fundamentet for all læring. Skolens bibliotek og bibliotekar er en ressurs for å utvikle elevenes leseglede og leseferdigheter, men også for å løfte elevenes generelle kompetansenivå. Derfor trenger vi deg som bibliotekar på laget. Sammen skal vi lykkes med å utvikle leseglede, leseferdigheter og faglige resultater!

Hvem er du?

Du ønsker å være med på å snu utviklingen i kommunen til beste for barn og unge, og du har en klar tanke om hvordan du som bibliotekar kan bidra til dette.
Du er lagspiller som har tro på kollegialt samarbeid for å fremme trivsel og for å løfte frem det beste i hver enkelt elev
Du er ikke redd for å ta i et tak
Du er utdannet bibliotekar og har gjerne videreutdanning innen leseopplæring
Du er god til å formidle litteratur tilpasset ulike aldersgrupper
Du er oppdatert på forskning knyttet til utvikling av leseglede og leseferdigheter
Du har gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig
Du har god IKT-kunnskap og kan bidra som en ressurs for skolen på dette området

Vi tilbyr

deltagelse i profesjonsfaglige felleskap med dyktige kollegaer
muligheten til å utgjøre en forskjell for barn og unge i Sør-Odal
gode pensjonsordninger
lønn etter hovedtariffavtalen

Kopier av vitnemål og attester lastes opp som vedlegg i den elektroniske søknaden. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentlighetslova § 25.

Eventuell ansettelse skjer med 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. § 10-9 i opplæringsloven, fremlegges.

Sør-Odal kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.

           

Kontaktinformasjon

Ingrid Maria Ulheim, Rektor, 45452150

Arbeidssted

Skolevegen 16
2100 Skarnes

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sør-Odal kommune

Referansenr.: 4628331156
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 25.03.2023