Er du vår nye leder?

Ledere i Kongsvinger kommune er mestringsorienterte, og bidrar til å skape kollektiv retning og mening, samt individuell oppmerksomhet.  Livsmestring hele livet og tidlig innsats er prioriterte satsningsområder. Vinger barnehage ligger sentralt i Kongsvinger, og har samtidig god tilgang på natur og uteområder. Vinger barnehage har to lokasjoner,  Vennersberg og Amundheimet.  Barnehagen inngår i tjenesteområdet Oppvekst og Læring sammen med andre barnehager, skoler, PPT og barnevernstjenesten. 

Overordnet prinsipp for alt lederskap i Kongsvinger kommune er at brukerens – i dette tilfelle barnets beste – legges til grunn for vurderinger, beslutninger og handlinger. Ledere skal i alt arbeid vektlegge dialogbasert ledelse og styring. Målet er innovativt og mestringsorientert lederskap på alle nivåer.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for fag, personal og økonomi
 • Rapporterer til kommunalsjef , Oppvekst og Læring
 • Videreutvikle tjenestetilbudet i egen enhet og i kommunalområdet i tråd med politiske vedtak, i dialog med barn, foresatte og ansatte
 • Utvikle barnehagen gjennom klare og tydelige mål
 • Utnytte barnehagens ressurser gjennom målrettet arbeid og delegering
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø med høyt nærvær gjennom et innovativt og mestringsorientert lederskap
 • Aktiv deltagelse i kommunalsjefens lederteam med et høyt fokus på tjenesteutvikling og helhet
 • Utøve internkontroll iht. forskriften 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som barnehagelærer
 • Lederutdanning 
 • Ledererfaring kan kompetansere for utdanningskravet

Personlige egenskaper

 • Skaper gode relasjoner, involverer og motiverer andre til å yte sitt beste
 • Har utpregede samarbeidsevner, og har et blikk for helhet og sammenheng
 • Kommuniserer på en klar og tillitsskapende måte
 • Strategisk, analytisk og evner å prioritere
 • Er fremtidsrettet og utviklingsorientert
 • Har gjennomføringskraft og stor arbeidskapasitet
 • vilje og lyst til å påta seg lederansvar, gode samarbeidsegenskaper og evne til å lede, utvikle og inspirere ansatte

Vi tilbyr

 • Muligheter for personlig utvikling i et innovativt og faglig fellesskap
 • Lønn etter avtale og iht kommunens lønnspolitikk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. 
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.
Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no. 

Kontaktinformasjon

Jon Egil Pettersen, Kommunalsjef Oppvekst og læring, 95229106
Øystein Skoglund, Enhetsleder, 476 84 038

Arbeidssted

Bokfinkvegen 36
2209 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4624500347
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 17.04.2023