Åsnes kommune har ledig fastlegehjemler med snarlig oppstart.

Åsnes legesenter er et kommunalt drevet legesenter hvor alle fastlegene er samlet i ett felles fagmiljø lokalisert i nye lokaler sentralt på Flisa. Vi ser etter deg som er spesialist i allmennmedisin og deg som ønsker å gå inn i et strukturert spesialiseringsløp i allmennmedisin, som ALIS. Åsnes kommune har tilbud til deg som ønsker fastlønn, og til deg som ønsker en individuelt tilpasset 8-2 avtale dersom du ønsker å være selvstendig næringsdrivende.
Åsnes legesenter har totalt 9 fastlegehjemler hvor 4 av legene er spesialister i allmennmedisin, og de resterende er i et spesialiseringsløp. Vi har i tillegg LIS1. Det er totalt 8,2 årsverk helsesekretærer, en fagsykepleier og en avdelingsleder ansatt ved legesenteret. Legesenteret har velrennomerte veiledere som tar i mot både ALIS- og LIS leger.
Åsnes kommune eier alle fastlegehjemlene. Legesenteret byr på de beste forutsetninger for en faglig god og effektiv legedrift med mål om å tilrettelegge for en stabil og fremtidsrettet legetjeneste i kommunen.

Arbeidsoppgaver

  • Egen fastlegeliste hvor kommunen kan gjøre individuelle tilpasninger innenfor gitte rammer
  • Ihht rammeavtalen kan det påregnes inntil 7,5t offentlig arbeid
  • Daglegevakt fordeles på alle leger tilhørende Åsnes legesenter
  • Interkommunal legevakt kveld/natt/helg lokalisert på Elverum, hvor tildelte vakter inngår som del av den totale arbeidsbelastningen.

Kvalifikasjoner

Du må inneha norsk autorisasjon som lege og ha gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig. Du må ha fullført LIS1 eller fått godkjent tilsvarende tjeneste av Helsedirektoratet, som gir mulighet til å praktisere som fastlege. Vi benytter Infodoc journalsystem og TrinnVis kvalitetssikringssystem, og det er en fordel om du har kjennskap til dette fra tidligere.

Personlige egenskaper

Du skal jobbe i et team med de øvrige ansatte ved legesenteret. Personlig egnethet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt. Vi ser etter deg som ønsker å jobbe med pasienter i ulike livsfaser, enten du er spesialist i allmennmedisin eller ønsker å bli det, og har en generell interesse for, og erfaring fra, allmenn- og akuttmedisin.

Vi tilbyr

  • Fullt betalt utdanningsløp
  • Ordning ihht avtaleverk om fri etter legevakt kveld/natt og helg
  • Regelmessig intern undervisning/fagforum
  • Tett oppfølging og veiledning ved spesialisering
  • Tilrettelegging for fullføring av ALIS løp på normert tid
  • Godt arbeidsmiljø med lav takhøyde, dyktige kollegaer med stor fagkompetanse

Vi kan by på en spennende hverdag med svært varierte problemstillinger. Legene ved legesenteret er faglig svært dyktige, og mulighet for kompetanseutvikling er stor. Vi har egen smågruppe og jobber kontinuerlig med kvalitetssikring i praksis. Legesenteret er godt utstyrt med bla 24t EKG, 24t BT måling, spirometri, et godt utstyrt laboratorium, skiftestuer og akuttrom. Vi byr på de beste forutsetninger for en effektiv legedrift med mål om å tilrettelegge for en stabil og fremtidsrettet legetjeneste. Vi håper du ser interesse av å søke deg til oss for å jobbe i et stort fagmiljø med flere erfarne kollegaer og spennende allmennmedisinske problemstillinger.
Som ansatt i Åsnes kommune vil du bli meldt inn i en av de beste pensjonsordningene i Norge hvor det også er tilbud om gunstig boliglån og forsikringsordninger.

Kontaktinformasjon

Ingvild Krogh Sanne, Avdelingsleder, 9402858, ingvild.sanne@asnes.kommune.no

Arbeidssted

Rådhusgata 6
2270 FLISA

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Åsnes kommune

Referansenr.: 4635304275
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 02.04.2023