Er du lidenskapelig opptatt av prosjektledelse? Vil du være med på å forme et nytt team som skaper de beste forholdene for bygg- og anleggsprosjekter?          Da har vi en spennende mulighet for deg!

Hva kan du forvente?
Du får utfolde deg som fagperson i alt fra små, raske prosjekter til store, komplekse prosesser som strekker seg over flere år. Vi trenger å styrke laget vårt, og vi leter etter en engasjert prosjektleder som vil være med på å utvikle Kongsvinger. Avdelingen består av et team på fire prosjektledere som sammen jobber for å skape gode løsninger for ansatte og innbyggere i kommunen.

Hva har Kongsvinger å by på?
Kongsvinger er en voksende by- og landkommune med 18 000 innbyggere. Vi er regionsenter for syv kommuner med totalt 53 000 innbyggere. Beliggenheten er sentral på Østlandet, med mindre enn én times reiseavstand til Gardermoen og rett over en time fra Oslo. Vi er også en grensekommune til Sverige. Her finner du et godt oppvekstmiljø, moderne idrettsanlegg, variert næringsliv og flotte omgivelser for fritid og sosiale aktiviteter.

Miljø og bærekraft i fokus
Kongsvinger kommune har som mål å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Derfor legger vi stor vekt på energieffektivitet, klima, miljø og bærekraft i våre prosjekter. KKEiendom, kommunens eiendomsenhet, forvalter i dag ca. 115 000 m² bygningsareal. Vi har et godt arbeidsmiljø med rundt 75 dyktige og engasjerte ansatte. Viktige prosjekter i nær fremtid inkluderer rehabilitering av Kongsbadet, oppgradering av Rådhusteateret og etablering av nytt korttids- og avlastningssenter.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse: Planlegge, lede og følge opp bygge- og anleggsprosjekter fra initiell idé til ferdigstillelse
 • Prosjektstyring: Sikre god prosjektøkonomi, tidsstyring og kvalitet i alle prosjektfaser
 • Koordinering: Samarbeide tett med entreprenører, konsulenter, leverandører og andre kommunale avdelinger for å sikre en smidig gjennomføring av prosjektene
 • Risikoanalyse: Identifisere og håndtere risikofaktorer knyttet til prosjektene
 • Kontraktsstyring: Utarbeide og forvalte kontrakter med leverandører og entreprenører
 • Rapportering: Følge opp og rapportere prosjektstatus til relevante interessenter, inkludert kommunens ledelse og politiske organer
 • Kvalitetssikring: Sikre at prosjektene oppfyller gjeldende lover, forskrifter og kvalitetsstandarder
 • Bærekraft: Fokusere på miljøvennlige løsninger og bærekraftige byggemetoder i tråd med kommunens målsetninger

Kvalifikasjoner

 • Utdanning: Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå innen bygg- og anleggsteknikk, prosjektledelse, eller lignende
 • Erfaring: Minst 5-10 års erfaring som prosjektleder innen bygg og anlegg, fortrinnsvis med erfaring fra kommunal sektor eller større offentlige prosjekter
 • Sertifisering: Gjerne sertifisering innen prosjektledelse (f.eks. PRINCE2, PMP)
 • Kompetanse: God kjennskap til relevante lover, forskrifter og standarder innen bygg og anlegg
 • Digital kompetanse: Erfaring med bruk av prosjektstyringsverktøy og digitale planleggingsverktøy
 • Språk: God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Førerkort: Førerkort klasse B

Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning

  Personlige egenskaper

  • Lederskap: Evne til å lede og motivere team, og til å ta beslutninger under press
  • Ansvarlighet: Evne til å ta ansvar og sikre at prosjektene gjennomføres i henhold til fastsatte mål og tidsfrister
  • Kommunikasjon: Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, med evne til å skape gode relasjoner med ulike interessenter
  • Resultatorientering: Sterk gjennomføringsevne og fokus på å oppnå resultater i henhold til fastsatte mål og tidsfrister
  • Analytisk: Strukturert og analytisk tilnærming til problemløsning og prosjektstyring
  • Initiativ: Proaktiv og initiativrik med evne til å identifisere og implementere forbedringer

  Personlig egnethet vektlegges særskilt

  Vi tilbyr

  • Nyopprettet stilling med gode utviklingsmuligheter i en dynamisk og samfunnsnyttig organisasjon
  • Lønn etter gjeldende avtale- og lovverk
  • Gode pensjonsordninger og mulighet for gode forsikringsordninger hos KLP
  • Fleksibel arbeidstidsordning
  • Mulighet for hjemmekontor

   

  Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. 

  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

  Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

  Kontaktinformasjon

  Stefan Grønnerud, Avdelingsleder, +47 958 47 101

  Arbeidssted

  Schusslers veg 2
  2211 Kongsvinger

  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

  Referansenr.: 4822050982
  Stillingsprosent: 100%
  Fast
  Søknadsfrist: 12.08.2024