Syningom omsorgssenter i Velferdsetaten er et heldøgnstilbud med 22 plasser for kvinner og menn. Målgruppen er brukere i legemiddelassistert behandling og rusavhengige, primært med alkohol som rusmiddel. Beboerne
har behov for utvidet omsorg p.g.a. sin rusavhengighet. Syningom har fokus på rusfrihet og skal bidra til å
stabilisere og bedre den enkelte beboers forhold til rus, fysisk og psykisk helse. Institusjonen tilbyr kort- og
langtidsopphold.

Vi er en tverrfaglig sammensatt personalgruppe, med både helsepersonell, verneassistenter og kokker ansatt. Vi er engasjerte og har brukeren i fokus. Miljøpersonellet arbeider i tråd med brukernes behov og institusjonens rammebetingelser. De deltar i den daglige driften og faglig utvikling av institusjonen. Kokkene hos oss har ansvaret for drift av kjøkken med etablering av sunne
matvaner og rutiner for våre beboere. Til oppgaven ligger ikke bare å lage mat, men det er like viktig å
etablere god kontakt med beboere, delta i aktiviteter, samtaler og samhandling. De som har ansvaret for
kjøkkenet tillager og serverer alle måltider. 

Nå er vi på jakt etter deg som kan arbeide ved institusjonen i sommerperioden. Vi har behov for medarbeidere som kan arbeide både dag/kveld og natt i miljøet og ved kjøkkenet i ulike stillingsstørrelser (fra 20 – 90%) og ulike perioder. Spesifiser gjerne hvilken stilling du er interessert i.

Vi har en hektisk og innholdsrik arbeidsplass, med humor, variasjon og mange
ulikearbeidsoppgaver. Arbeidssted vil være ved Austvatn i Nord-Odal Kommune. Du vil få et meningsfull og givende arbeid med et viktig samfunnsoppdrag. Hvis dette motiverer deg, håper vi å høre fra deg.

Vi kaller inn aktuelle kandidater til intervju fortløpende. 

Arbeidsoppgaver

For de som arbeider i miljøet:

  • Deltakelse i den helsemessige oppfølging av brukerne, fysisk, psykisk og ernæringsmessig
  • Medisinhåndtering
  • Utarbeide rapporter og vedtak i samhandling med fagkonsulent og øvrig personal
  • Bruk av institusjonens planverktøy og dokumentering
  • Kartlegging og oppfølging av brukernes behov under oppholdet/daglig fungering (ADL)
  • Tilrettelagt oppfølging som forberedelse til utflytting i egen bolig
  • Praktisk bistand og samhandling med brukerne i daglige gjøremål
  • Renholds- og vedlikeholdsoppgaver
  • Andre arbeidsoppgaver etter tjenestestedets behov

For de som arbeider ved kjøkkenet:

  • Tillaging og forberedelse av måltider etter oppsatt plan
  • Delta i planlegging av et sunt og ernæringsrikt kosthold etter oppsatte rammer
  • Servering av måltider
  • Rydding og renhold av designerte områder
  • Sosialt samspill med beboerne ved Syningom

Kvalifikasjoner

  • For de som arbeider ved kjøkkenet kreves fagbrev som kokk/institusjonskokk, eller god erfaring fra storkjøkkendrift
  • For de som arbeider i miljøet kreves fullført treårig helsefaglig utdanning, eller fagbrev som helsefagarbeider. Verneassistenter kan være aktuelle ved personlig egnethet
  • Kjennskap til relevant lovverk og gode ikt-ferdigheter
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk tilsvarende minimum B1 i henhold til det europeiske rammeverket for språk
  • Det kreves førerkort for bil
  • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse

Eventuelle vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen. Utenlandske søkere, eller søkere med utenlandsk utdanning, må fremlegge generell godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på utenlandsk utdanning.

Personlige egenskaper

  • Du er selvstendig, engasjert, tar initiativ og fullfører oppgaver
  • Du må kunne prioritere i en hektisk hverdag
  • Du må ha evne til å arbeide i team og samhandle med ulike faggrupper
  • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

  • Et godt fagmiljø med spennende utfordringer
  • Gode muligheter til personlig og faglig utvikling
  • Arbeidstid innebærer turnus med arbeid kveld/dag og helg, eller rene nattevakter med helg
  • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring – Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din i nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
  • Med fullført bachelorgrad innen relevant fagområde: Ved ansettelse som miljøterapeut lønnsplassering i lønnstrinn 27-39 ( kr. kr. 517 100 – 615 800 per år i full stilling), i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet. Turnustillegg kommer i tillegg
  • Med fullført fagbrev: Ansettelse som helsefagarbeider i lønnstrinn 22-32 ( kr. kr 490 650-549 000 per år i full stilling), i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet. Turnustillegg kommer i tillegg
  • Kokk med fagbrev i lønnstrinn 20-30 ( kr. 481 080 – 535 000 per år i full stilling), i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet. Turnustillegg kommer i tillegg
  • Uten fullført relevant bachelorgrad eller fagbrev: Verneassistenter tilsettes i lønnstrinn 19-24 ( kr.  476 850 – 502 500 per år i full stilling), i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet. Turnustillegg kommer i tillegg

Vi ser frem til å høre fra deg. 

Kontaktinformasjon

Jann Harald Røst, Institusjonssjef, +47 950 98 150

Arbeidssted

Syningomvegen 86
2134 Austvatn

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommune

Referansenr.: 4764835557
Stillingsprosent: 0%
Sommerjobb / Sesongarbeid
Søknadsfrist: 01.05.2024