Da håper vi  at nettopp du har lyst til å bli en del av teamet vårt ved medisinsk sengepost 1! Vi er en avdeling i stadig utvikling og ønsker oss flere dyktige medarbeidere. Avdelingen legger til rette for faglig utvikling innenfor flere fagområder og ønsker å gi muligheter for videre kompetanseutvikling hos den enkelte medarbeider. Arbeidserfaring fra sengeposten er ettertraktet erfaring hos de mer spesialiserte avdelingene som intensiv, akuttmottak og poliklinikk, samt at arbeidserfaring hos oss kvalifiserer til de fleste videre- og masterutdanningene.

Medisinsk sengepost 1 har 29 senger og behandler indremedisinske pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Hovedgruppene av pasienter er innen fagområde hjerte, lunge, endokrinologi, hematologi og infeksjon. Her tilegner man seg derfor bred medisinskfaglig kompetanse. Sykepleierne jobber tett med leger og andre faggrupper og har en essensiell rolle i pasientbehandlingen.

Ansatte jobber i en tredelt helsefremmende turnus. Det vil si at man ikke jobber dagvakt etter kveldsvakt, samt at hviletid er prioritert når vi lager turnus. For tiden har vi fleksibel arbeidsplan, som gjør at hver enkelt ansatt har mulighet for å påvirke sin egen arbeidsplan. Stillingen innebærer arbeid  hver 3.helg. Nyansatte får 3 uker opplæring.

Vi søker etter:
Sykepleier, 2 x 100% fast stilling 

Dersom søkere har ønske om redusert stilling, vennligst oppgi dette i søknaden. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. 

Alle søkere må søke elektronisk via systemet og aktuelle kandidater vil bli kontaktet og intervjuet og ansatt fortløpende.

Vil du vite mer om hva Kongsvinger har å by på, så se mere her: https://www.sykehusrekruttering.no/kongsvinger-sykehus 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleierne har helhetlig ansvar for sine tildelte pasienter: legemiddelhåndtering, undersøkelser og systematiske observasjoner, pleie, previsitt/visitt, samhandling med kommuner, pårørendekontakt etc.
 • Som sykepleier har man også andre roller som ansvarsvakt, telemetriansvarlig og doseringsvakt. Det blir gitt egen opplæring til disse rollene.
 • Sengeposten er læringsarena for sykepleierstudenter ved Høgskolen i Innlandet og sykepleiere som ønsker det får være daglige veiledere for studentene i praksis

  Kvalifikasjoner

  • Vi søker etter faglig sterke og fremadrettede sykepleiere. Erfaring fra sykehus en fordel, men ikke et absolutt krav da opplæring vil bli gitt.
  • Søkere må beherske godt norsk, både skriftlig og muntlig. 
  • Søker må være trygg på data som arbeidsverktøy.  Det er en fordel med kjennskap til Dips og Metavision.

  Personlige egenskaper

  •  Vi ønsker oss ansatte som liker mangfoldet, og at ingen vakt er lik.
  • Seksjonen holder et høyt tempo og det forventes at den ansatte liker dette og er god på prioritering.
  • Liker å samarbeide med kolleger, pasienter og pårørende.
  • Har gode kommunikasjons evner som gjør pasienter og pårørende trygge.
  • Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved ansettelse        

  Vi tilbyr

  • Vi er en sengepost med stor takhøyde og med rom for alle.
  • Vi ønsker å være en trygg arena for nyansatte, samt gi rom og mulighet for personlig og faglig utvikling.
  • God stemning og sosialt fellesskap er viktig for oss. Sykehuset har fritidstilbud gjennom Akos  aktiv
  • I tillegg kan vi tilby: 
   God opplæring
   Sentral beliggenhet
   Gode velferdstilbud for ansatte
   Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
   Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
   Vi kan være behjelpelig med bolig

  Kontaktinformasjon

  Mona Helen Åsli Sværen, Konstituert seksjonsleder, 90995236

  Arbeidssted

  Parkvegen 35
  2212 Kongsvinger

  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HF

  Referansenr.: 4723835151
  Stillingsprosent: 100%
  Fast
  Søknadsfrist: 12.12.2023