Vil du være med på Kongsvinger kommunes utvikling av helse og omsorgstjenestene?

Målet er at innbyggerne skal kunne ivareta sin egen helse, få mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Ved hjelp av innovasjon, digitalisering og velferdsteknologi vil kommunens medarbeidere involvere brukerne for å nå kommunens mål. Enheten består av Austmarka hjemmebaserte tjenester og heldøgnsbemannede boliger på Holt og Austmarka og er organisert med tre avdelingsledere.

Holt ligger sentralt i Kongsvinger og har 35 leiligheter der brukerne tildeles tjenester etter behov og funksjonsnivå. Det jobbes etter et "hjemme-best"- perspektiv der det tilrettelegges for hverdagsmestring for at innbyggerne skal kunne klare seg  best mulig i egen bolig. Vi styrker høyskolekompetansen ved Holt omsorgsenhet og ønsker deg med på laget.

Akkurat nå ser vi etter en sykepleier til Holt HDO. Vi ser frem imot å motta din søknad!

Arbeidsoppgaver

 • Utøve direkte sykepleie i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Ha tilsyn med og ansvaret for brukerne med ulike hjelpebehov og utfordringer
 • Yte individuell hjelp til den enkelte bruker etter behov
 • Gi veiledning, opplæring og informasjon til brukere, pårørende, studenter/elver og kolleger
 • Samarbeid med øvrig personal og andre samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
 • Kjennskap til velferdsteknologiske løsninger
 • Arbeidspraksis fra sykehus, sykehjem eller hjemmebaserte tjenester er ønskelig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, er fleksibel, og har høy arbeidskapasitet
 • Respektfull opptreden og er bevisst egen innvirkning på arbeidsmiljøet
 • Verdsetter andres kompetanse og deler av sin egen
 • Selvstendig, men samtidig trives med å jobbe i team

Personlige egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

 • Faglig sterkt arbeidsmiljø med vekt på hverdagsmestring og høyt nærvær
 • Mulighet for å jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Turnus

 Annet

 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse
 • Tiltredelse etter avtale

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. 

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Camilla Seigerud, Enhetsleder, +47 489 90 777

Arbeidssted

W. Faye Hansens veg 3
2214 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4831852729
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 04.08.2024