Vi håper at nettopp du har lyst til å bli en del av teamet vårt ved medisinsk sengepost 1! Vi er en avdeling i stadig utvikling og ønsker oss flere dyktige medarbeidere. Avdelingen legger til rette for faglig utvikling innenfor flere områder og ønsker å gi muligheter for videre kompetanseutvikling hos den enkelte medarbeider. 

Medisinsk sengepost 1 har 29 senger og behandler indremedisinske pasienter som kommer inn med behov for øyeblikkelig hjelp. Hovedgruppene av pasienter er innen fagområdene hjerte, lunge, endokrinologi, hematologi og infeksjon. Her tilegner man seg derfor bred medisinskfaglig kompetanse. 

Sengeposten er en læringsarena for studenter, i tett samarbeid med Høgskolen i Innlandet og hovedveileder i avdelingen. Vi har mange studenter i praksis gjennom hele året og har god erfaring med å ha studenter i arbeid hos oss.

Som student i arbeid hos oss får du et eget opplæringsprogram, som gjør at du får utføre prosedyrer når du har oppnådd ønsket kunnskap/kompetanse. Dette gjør at du forberedes godt til hverdagen som ferdig sykepleier. Fast stilling som student gir prioritet til høyere fast stilling når man er ferdig sykepleier. 

Stillingene for sykepleierstudentene innebærer fortrinnsvis arbeid hver 2. helg i 3-delt turnus. 
Vi har for tiden fleksibel arbeidsplan, som gjør at hver enkelt ansatt har mulighet for å påvirke sin egen arbeidsplan.
For studentene er vi også behjelpelig med tilpassing av turnus i forhold til praksis- og eksamensperioder.

Vi søker etter: 

 • Sykepleierstudenter, faste helge-stillinger/utvidede helge-stillinger, 18 % – 30 %
 • Sykepleiestudenter som ønsker å ta ekstravakter

 Legestudenter kan også komme i betraktning. 

Alle søkere må søke elektronisk via systemet og aktuelle kandidater vil bli kontaktet og intervjuet og ansatt fortløpende.

 Vil du vite mer om hva Kongsvinger har å by på så trykk her

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Observasjoner, prosedyrer, pleie og stell av alle type pasienter på medisinsk sengepost.
 • Samhandling med kommuner og pårørende kontakt.
 • Sykepleiestudenter har en sykepleier som faglig står bak seg på vakt, og bidrar med prosedyrer kun sykepleier kan utføre.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter fremadrettede studenter som ønsker faglige utfordringer kombinert med studiet sitt. Erfaring fra sykehus er en fordel, men ikke et absolutt krav da opplæring vil bli gitt.
 • Søkere må beherske godt norsk, både skriftlig og muntlig. 
 • Søker må være trygg på data som arbeidsverktøy.  

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss ansatte som liker mangfoldet, og at ingen vakt er lik.
 • Seksjonen holder et høyt tempo og det forventes at den ansatte liker dette og er god på prioritering.
 • Liker å samarbeide med kolleger, pasienter og pårørende.
 • Har gode kommunikasjons evner som gjør pasienter og pårørende trygge.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved ansettelse        

Vi tilbyr

 • Vi er en sengepost med stor takhøyde og med rom for alle.
 • Vi ønsker at studenter skal  få rom og mulighet for personlig og faglig utvikling.
 • God stemning og sosialt fellesskap er viktig for oss. Det tilbys ulike velferdstilbud gjennom Akos Aktiv
 • I tillegg kan vi tilby: 
  God opplæring
  Sentral beliggenhet
  Gode velferdstilbud for ansatte
  Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
  Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
  Vi kan være behjelpelig med bolig

Kontaktinformasjon

Mona Helen Åsli Sværen, Konstituert seksjonsleder, 90995236

Arbeidssted

Parkvegen 35
2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HF

Referansenr.: 4724024257
Stillingsprosent: 20%
Fast
Søknadsfrist: 26.11.2023