Grue helsestasjon er en del av enhet for oppvekst sammen med skole, skolefritidsordning, kulturskole og barnehager. Grue helsestasjon består av tre helsesykepleiere og ledes av ledende helsesykepleier.

Vi leter etter deg som er en engasjert helsesykepleier og som vil jobbe sammen med oss ved Grue helsestasjon. Vi ligger landlig til med nærhet til idylliske Finnskogen som innbyr til friluftsliv sommer og vinter. Samtidig har vi nærhet til Oslo, og til Gardermoen for den reiseglade.

Arbeidsoppgaver

Vi er en liten helsestasjon, med 3 helsesykepleiere. Nå trenger vi deg som har et brennende engasjement for å arbeide med barn og unge, og som vil hjelpe oss med å nå målene om tidlig innsats på helsestasjonen og i skolen. Skolen er en liten barne- og ungdomsskole med totalt ca. 350 elever. Trinnene er formålstjenlig godt plassert i forhold til hverandre. 

I tillegg til de lovpålagte arbeidsoppgavene, ønsker vi stadig å utvikle tjenesten til å i større grad omfatte forebyggende arbeid, og med fokus på tidlig innsats.

Våre samarbeidspartnere er mange:

 • Kommunen har et Familieteam under oppbygging.
 • Kommunen har ansatt psykolog som fra juni 2024 vil jobbe 100%.
 • Vi har interkommunal barneverntjeneste og PPT med Solørkommunene, Åsnes (vertskommune) og Våler
 • Vi ønsker å ha et interkommunalt samarbeide med foreldreveiledning, COS og ICDP.
 • Vi har et godt samarbeide med barnehagene og skolen
 • Vi har jordmor en dag i uken som gjennomfører svangerskapskontroller og hjemmebesøk etter fødsel. Hun deltar også på første barselgruppe-møte.
 • Helsestasjonen har egen helsestasjonslege som er fleksibel og tilgjengelig.
 • Vi har regelmessige digitale møter med BUP
 • Sist, men ikke minst er vi våre egne samarbeidspartnere. Fordi vi er en liten helsestasjon har vi lett tilgang til hverandre, og daglig mulighet for kollegaveiledning og drøfting av enkeltsaker når vi har behov for det.

I tillegg til ordinære helsesykepleieroppgaver på helsestasjon og skole, ønsker vi at du:

 • Deltar i tverrfaglig samarbeid.
 • Holder kurs i foreldreveiledning, COS og/eller ICDP. For tiden har vi ingen som er sertifisert kursveileder i disse programmene, men ønsker at du gjennomfører opplæring til dette.
 • Gjennomfører foreldreveiledning i gruppe ved Åsnes opplæringssenter på forespørsel. Dette er et interkommunalt senter for flyktninger som gjennomfører introduksjonsprogrammet.  
 • Gjennomfører barselgrupper
 • Utvikler og gjennomfører undervisningsopplegg i skolen ut fra aktuelt fokusområde, på forespørsel og i samarbeid med lærere.
 • Faste dager på skolen med avtaler og Drop-in
 • Helseoppfølging av flyktninger og enslige mindreårige asylsøkere (EMA).
 • Vi har omsorgssenter for EMA i kommunen. Siden vi mangler 2 helsesykepleiere, finner vi ut av fordeling av arbeidsoppgaver ut fra kvalifikasjoner, erfaring m.m.

Kvalifikasjoner

Utdannet helsesykepleier. Er du ferdig utdannet våren 2024 er du velkommen til å søke.

Det er behov for at du har førerkort kl. B og tilgang til bil.
Før tiltredelse må du legge fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Personlige egenskaper

 • Fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver.
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også god til å samarbeide.
 • Løsningsorientert framfor problemfokusert.
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø med ditt gode humør
 • Behersker norsk, skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser.
 • Kommunal pensjonsordning.
 • Mulighet for faglig utvikling.
 • Daglig tilgang på kollegaveiledning og støtte.
 • En variabel, men forutsigbar hverdag.
 • Treningsstøtte.

 

I tråd med Grue kommunes heltidskultur lyses det ut en 100 % stilling. Ved søkers behov kan reduksjon av stilling vurderes.

Kontaktinformasjon

Trude Vesterås Jensen, Fagansvarlig helsesykepleier, +47 91873443, trude.vesteras.jensen@grue.kommune.no

Arbeidssted

Finnskogvegen 141
2260 KIRKENÆR

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Grue kommune

Referansenr.: 4765466411
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 25.02.2024