Kirkenær barnevern- og omsorgssenter er en statlig institusjon som driver døgnbasert miljøterapi. Vi har sju avdelinger og en felles administrasjon på Kirkenær i Grue kommune, 35 km nord for Kongsvinger. Våre fire barnevernsavdelinger gir et tilbud til 11 barn i alderen 8-18 år. Våre tre avdelinger for enslige mindreårige asylsøkere gir et omsorgstilbud til barn under 15 år som kommer alene og søker om beskyttelse i Norge. Omsorgssenteret er organisert i tre avdelinger med tilsammen 21 plasser, en avdeling for barn og to avdelinger for ungdom.
Senteret vårt er i stadig utvikling og vi styrker vår administrative stab. Vi søker nå deg som har erfaring innenfor HR og administrasjon.

Hva får du jobbe med hos oss?

 

Du vil inngå i vår administrative stab, som har viktige drifts- og støttefunksjoner. Du vil jobbe tett med andre i staben, samt ledergruppa.

I denne stillingen vil du 

 • ha ansvar for institusjonens HR-relaterte oppgaver.
 • ha ansvar for administrative oppgaver knyttet til personal, som bestilling av arbeidsavtaler, bistå ansatte knyttet til permisjonreglement
 • bistå i og organisere rekrutteringsarbeid
 • bistå avdelingslederne i personaloppgaver, blant annet turnusarbeid og bemanning
 • få tildelt og delegert andre oppgaver som er i overstemmelse med stillingens karakter

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Relevant utdanning på bachelornivå.
 • For søkere uten relevant bachelorutdanning vil vi kunne vurderer søkere med fullført videregående utdanning i tillegg til relevant erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver 
 • Relevant kunnskap og erfaring fra arbeid innen HR
 • God digital kompetanse og forståelse, evne til å nyttiggjøre deg moderne IKT -verktøy blant annet  Microsoft 365
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevne på norsk

Det er ønskelig med:

 • Kunnkap om offentlig forvaltning og regelverk
 • Kjennskap til arbeid med programmer som Elements, Webcruiter og GAT

Personlige egenskaper

Hvem ser vi etter?

 • Du som innehar et verdigrunnlag i tråd med Bufetats visjon, menneskesyn og verdier.
 • Du som er god på kommunikasjon og evner å veilede andre, samt være pådriver og gjennomfører.
 • Du som har gode organisatoriske evner, er strukturert, og jobber i henhold til vedtatte beslutninger og frister.
 • Du jobber selvstendig samtidig som du bidrar positivt i teamarbeid.
 • Du har gode sosiale ferdigheter og er serviceinnstilt.

Vi legger stor vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner, det vil bli tatt med i den totale vurderingen.

Vi tilbyr

Hva får du hos oss?

 • Du vil få en arbeidshverdag med mange spennende utfordringer og stort rom for utvikling, både faglig og personlig. 
 • Du vil få mulighet til å jobbe innenfor et spennende område der internasjonale hendelser er med på å påvirke hverdagen.
 • Mulighet til å trene en time i arbeidstiden per uke hvis driften tillater det.
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1065 Konsulent p.t kr. 487 800-548 600 (ltr 48-56) eller stillingskode 1408 førstekonsulent p.t kr 516 800-584 500 pr år (ltr 52-60). For å vurderes i kode 1408 er det krav om relevant utdanning på bachelornivå.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Informasjon til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, og forskrift om politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp elektronisk som vedlegg i Webcruiter, samt tas med ved et eventuelt intervju.

Kontaktinformasjon

Marina Seigerud Moe, Enhetsleder
46617014
marina.seigerud.moe@bufetat.no

Inger Ulfsbøl, Stedfortreder
46617149
inger.ulfsbol@bufetat.no

Kontaktinformasjon

Marina Seigerud Moe, 46617014

Arbeidssted

Energivegen 13
2260 Kirkenær

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bufetat

Referansenr.: 4830888613
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 15.07.2024