DPS Kongsvinger poliklinikk har ledig fast stilling som psykologspesialist

Vi søker etter deg som spesialist som ønsker bidra til videreutvikling og nytenkning innen vårt fagområde, vi er i en spennende endringsfase for hvordan vi skal dreie våre tjenester og gi effektive samtidig god pasientbehandling. Vi ønsker deg som som er engasjert, oppdatert og interessert i videre utvikling i tråd med prioriterings veilederen for PHV og inntaksarbeid.

Vi søker etter en psykologspesialist som ønsker seg frihet under ansvar og som tenker at hun/han er en sterk fagperson som fortjener fleksibilitet og gode betingelser. DPS Kongsvinger kan tilby deg ett godt og faglig sterkt arbeidsmiljø, kombinert med tverrfaglighet og alle aldersgrupper, vi ønsker påfyll av en tydelig spesialist. Poliklinikken er under utvikling, derav utvikling av gruppetilbud i ett samarbeid på tvers av team innad i eget hus. Poliklinikken er delt opp i ulike team, hvorav allmenn er det største (herunder eget traumeteam og spisteam), gruppeteam, TiRe-team, nevroteam, akutt team og FACT i etableringsfase.

DPS Kongsvinger har ca 100 ansatte av ulik yrkesbakgrunn. Vi har ett unikt samhandlingsmiljø internt, da alt av tjenester er samlet under samme tak, poliklinikk, døgnseksjon, kontorseksjon og administrasjon. ARA, avdeling for rus og avhengighet er også i samme hus, noe som fører til gode samarbeidslinjer. Samt BUP og somatisk sykehus lokalisert nært vårt DPS. Til det beste for pasienten.

Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig jobbprat, og bli overbevist om at DPS Kongsvinger er rett for deg! 

Bli en del av helseomsorgen ved Kongsvinger sykehus Akershus Universitetssykehus (sykehusrekruttering.no)

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Inntaksarbeid (rettighetsvurdering) i tråd med nasjonale retningslinjer
 • Bidra med spesialistkompetanse i klinikken og øvrig spesialistoppgaver
 • Klinisk arbeid
 • Veiledning/opplæring
 • Tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner

 • Det kreves norsk autorisasjon som psykolog med spesialistutdanning 
 • Klinisk erfaring og faglig bredde fra spesialisthelsetjenesten
 • Psykologer som innen rimelig tid fullfører sin spesialisering kan også søke
 • Oppdatert på nasjonale retningslinjer og faglig dyktighet

Personlige egenskaper

 • Evne til faglig refleksjon og å kunne arbeide selvstendig, være fleksibel og strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med ett høyt arbeidstempo og god evne til å prioritere sine arbeidsoppgaver
 • Endringsvillig

Vi tilbyr

 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 

Kontaktinformasjon

Cecilie Haldammen, Seksjonsleder, 93870411
Kristina Kvarv Andreassen, Seksjonsleder, 97971294

Arbeidssted

Parkvegen 35
2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HF

Referansenr.: 4755654977
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 01.03.2024