I Innlandet politidistrikt er det ledig fast stilling som politibetjent 1/2/3 som etterforsker. Stillingen er organisatorisk plassert ved Tjenesteenhet Kongsvinger.

Tjenesteenhet Kongsvinger har ansvaret for polititjenesten i kommunene Våler, Åsnes, Grue, Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal. Tjenesteenheten består av tjenestestedene Flisa, Magnormoen og Kongsvinger. Til høsten så skal det opprettes et nytt tjenestested på Skarnes i Sør-Odal kommune.

Arbeidsoppgaver

 • Etterforske tildelte straffesaker
 • Delta i etterforskingen av andre straffesaker
 • Delta i jourtjeneste/anmeldelsesmottak
 • Delta på vakt/beredskap gjennom integrerte lister
 • Gjennomføre straksetterforsking og PPS i forbindelse med tjenesten
 • Delta i det forebyggende arbeidet ved enheten
 • Delta på interne kurs/opplæringer
 • Andre oppgaver etter avtale

Kvalifikasjoner

 • Nødvendig:
  • Bestått eksamen fra politiskole/politihøgskole
  • Erfaring fra etterforsking
  • Ha gjennomført, eller forplikter seg til å gjennomføre, OÅO (obligatorisk årlig opplæring) for etterforskere
  • Godkjenning minimum IP kategori 4. Hvis søker ikke har slik godkjenning må søker  gjennomføre / bestå godkjenning så snart som mulig etter tiltredelse.
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ønsket:
  • Videreutdanning i etterforsking ved politihøgskolen
  • Erfaring fra operativt politiarbeid og forebygging
  • Kunnskaper om etaten og dens ulike arbeidsoppgaver
  • Informasjon om sikkerhetsklarering og nivå dersom det er aktuelt

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Strukturert
 • Effektiv
 • Tilpasningsdyktig

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her:  https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politibetjent 3/2/1 (SKO 1461/1459/1457), lønn fra;
  • PB 1 lønn fra kr. 440 000,- brutto pr år, samt etterforskertillegg på kr 20.000,- pr år
  • PB 2 lønn fra kr. 472 000,- brutto pr år, samt etterforskertillegg på kr 35.000,- pr år 
  • PB 3 lønn fra kr. 521 000,- brutto pr år, samt etterforskertillegg på kr 45.000,- pr år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Odd Rune Bekkemoen, Pob / Seksjonsleder, 90517710

Arbeidssted

Parkvegen 12
2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Innlandet politidistrikt

Referansenr.: 4837529289
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 28.07.2024