Kongsvinger medisinsk biokjemi og blodbank har fem fagområder hhv: Blodbank, preanalyse /poliklinikk, hematologi/koagulasjon, blodgass og klinisk kjemi/immunkjemi. Seksjonen er døgnbemannet.

Vi har ledig et 100 % fast stilling som fagbioingeniør ved fagområde klinisk kjemi/immunkjemi og preanalyse/poliklinikk med oppstart snarest. Stillingen inngår i seksjonens vaktturnus, med vakter dag, kveld, natt, helg og helligdag. Enkelte vakter er alenevakter.

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (TLMB) består av seks seksjoner: Kongsvinger medisinsk biokjemi og blodbank, Medisinsk fag, forskning og utvikling, Prøvetaking, Prøvemottak og Hematologi, Medisinsk biokjemi og infeksjonsimmunologi samt  Immunologi og spesialanalyser. Avdelingen har ca.160 ansatte og utfører 9,9 millioner analyser i året og er akkreditert iht. ISO/EN 15189

Vi holder til ved Ahus Kongsvinger, vil du vite mer om Kongsvinger så se her: www.kongsvingerregionen.no

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.