I Innlandet politidistrikt, Tjenesteenhet Kongsvinger, er det nå ledig flere faste stillinger og flere vikariater som politibetjent 3/2/1. Stillingene er stedplassert på Flisa politistasjon, Skarnes politistasjon samt ved Kongsvinger politistasjon, seksjon orden og forebygging.

Vikariatene er på 6 mnd. med mulighet til forlengelse. Det må i søknaden presiseres om man søker på alle stillingene eller kun enkelte (hvilket sted, fast/vikariat).

Tjenesteenhet Kongsvinger er en av 3 tjenesteenheter i geografisk driftsenhet Øst i Innlandet pd. Tjenesteenheten er egen vaktregion og består av Kongsvinger politistasjon, Flisa politistasjon og Magnormoen politistasjon. Fra 1.10.24 vil også Skarnes politistasjon være etablert.

Tjenesteenheten har en lang grense mot Sverige med mange kjørbare grenseoverganger. Dette medfører en del ekstra oppgaver relatert til grensekryssende trafikk, grensekriminalitet ol. Det er godt samarbeid med svensk politi og tollvesenet.

Arbeidsoppgaver

 • Patruljetjeneste (vakt- og beredskap) i tredelt turnus
 • Ta aktiv del i tjenesteenhetens kriminalitetsforebyggende arbeid
 • Straksetterforskning/politiarbeid på stedet
 • Etterforskning i tildelte straffesaker
 • Jourtjeneste i publikumsmottak
 • Utføre andre oppgaver pålagt av leder

Kvalifikasjoner

 • Nødvendig:
  • Bestått politi(høg)skole
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Godkjenning minimum IP 4. Hvis søker ikke har slik godkjenning må søker gjennomføre og bestå godkjenning så snart som mulig etter tiltredelse
 • Ønskelig:
  • Erfaring fra operativ tjeneste

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 

  Personlige egenskaper

  • Kunne arbeide selvstendig
  • Initiativrik
  • Gode evner til kommunikasjon og relasjonsbygging
  • Gode samarbeidsevner

  Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier.  Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

  Vi tilbyr

  • Stillingen lønnes som politibetjent 3/2/1 i (SKO 1461/1459/1457). Lønnsplassering og stillingsbetegnelse etter kvalifikasjoner og erfaring.
   • Pb 1, lønn fra kr. 440.000,-
   • Pb 2, lønn fra kr. 472.000,-
   • Pb 3, lønn fra kr. 521.500,-.
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
  • Gode arbeidsbetingelser

  Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

  For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

  Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

  Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

  Kontaktinformasjon

  Halvor Østlid, 41307536, halvor.ostlid@politiet.no

  Arbeidssted

  Parkveien 12
  2212 Kongsvinger

  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgiver: Innlandet politidistrikt

  Referansenr.: 4835047615
  Stillingsprosent: 100%
  Fast
  Søknadsfrist: 19.08.2024