Da vår kommunale ALIS lege snart er ferdig med sin spesialisering blir det fra 01.10.2024 ledig hjemmel for privatpraktiserende lege i Kongsvinger kommune.
Hjemmelen har for tiden 600 pasienter.

Hjemmelen er p.t. tilknyttet Gågata legesenter. Legesenteret ligger sentralt i byen med umiddelbar nærhet til tog og busstasjon. Senteret har totalt 3 legehjemler tilknyttet seg, samt godt kvalifisert hjelpepersonell. Forholdene ligger til rette for meningsfulle og spennende arbeidsdager innenfor trygge rammer av faglig og sosialt fellesskap.

Kongsvinger kommune er opptatt av både å legge til rette for trygge, gode og forutsigbare utdanningsforløp for leger i spesialisering i allmennmedisin, og også videreutvikle og styrke den gode og avgjørende samhandlingen vi allerede har med vårt erfarne kollegia av allmennmedisinske spesialister. Vi tilbyr ALIS-avtale og ALIS-tilskudd til leger som følger ny ordning i spesialiseringen i allmennmedisin, som bl.a. kan tilrettelegge for deltakelse i kurs, lavere produktivitet og/eller hospitering ved vårt lokale sykehus eller i vår kommunehelsetjeneste.
 
Kongsvinger kommune jobber for tiden med en langsiktig legeplan for å imøtekomme de utfordringene fastlegekrisen har vist oss, og legge til rette for å kunne gi de erfarne og dyktige fastleger vi allerede har så gode arbeidshverdager at vi beholder de også i fremtiden.

Kongsvinger kommune er vertskommune for interkommunal legevakt der det per mars 2024 er 30-delt tilstedevakt i godt utstyrte lokaler med høyt kvalifisert bemanning. Legevakten er lokalisert i Akershus universitetssykehus – divisjon Kongsvinger sykehus. Det er pliktig deltagelse i legevakten. Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver kan pålegges i tillegg.

Arbeidsoppgaver

 • Drift av legepraksis
 • Offentlig allmennmedisinske legeoppgaver kan pålegges
 • Plikt til deltakelse i kommunal legevakt

Kvalifikasjoner

 • Krav om norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent LIS1 eller tilsvarende med rett til refusjon
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten som lege er ønskelig 
 • Gyldig politiattest må fremvises før oppstart                                                  

Personlige egenskaper

 • Det blir lagt stor vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner med både pasienter, annet helsepersonell og kollegaer
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og ta gode beslutninger, samtidig som du ser dine begrensninger og søker kollegastøtte ved behov
 • Motivasjon og interesse for samhandling med samarbeidspartnere

Personlig egnethet vektlegges særskilt  

 

Vi tilbyr

ALIS-avtaler og ALIS-tilskudd til leger i ny spesialisering 

Annet

Legen som tildeles hjemmelen skal drive sin virksomhet i henhold til vilkår i Fastlegeforskriften, rammeavtalene ASA 4310 og SFS2305, samt kommunens behov og planer for tjenesten. 

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Arnhild Julseth, Enhetsleder, +47 489 59 251

Arbeidssted

Gågata 5
2211 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4780874348
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 10.04.2024