Har du et ønske om å jobbe i helse og velferd? Da kan du være den vi trenger i sommer.
Avdelingene HDO funksjonshemmede og  miljø- og oppfølgingstjenesten(MOT) søker ferievikarer til sommeren fortrinnsvis i ukene 25-32.
Vi søker engasjerte ferievikarer som har et ønske om å bistå mennesker med ulike behov til mestring, deltagelse og opplevelse av et godt liv ut i fra sine forutsetninger.
Arbeidstid består av dag/kveld/natt og helg.

Stillingene skal yte tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemning  og andre funksjonsnedsettelser som bor i et bofellesskap og til hjemmeboende brukere i uteteam. Avdelingene er en del av enheten tilrettelagte tjenester.

Vi tar inn søkere fortløpende frem til søknadsfristen utløper.

Arbeidsoppgaver

 • Utfører tjenester i tråd med aktuelt lovverk og kommunens regelverk
 • Utføre dagliglivets gjøremål som praktisk bistand, personlig stell og egenomsorg
 • Samarbeide med andre faggrupper for gjennomføring og oppfølging av mål og tiltaksplaner
 • Ivaretar brukermedvirkning
 • Utføre målrettet miljøarbeid
 • Støttesamtaler og  individuell oppfølging.
 • Føre journal
 • Legemiddelhåndtering

Kvalifikasjoner

 • Pleiemedarbeider, helsefagarbeider, sykepleier, vernepleier og annen relevant 3 -årig høgskole
 • Studenter innen for helse og sosialfag er velkommen til å søke
 • Relevant erfaring foretrekkes, men det er ikke et krav
 • Generelt gode IKT- ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fag systemer
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Søker må ha gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Ønskelig med førerkort klasse B
 • Tiltredelse i hovedsak under ferieavvikling i ukene 25-33

Personlige egenskaper

 • Er motivert, engasjert og positivt innstilt
 • Interesse for fagfeltet og liker å jobbe med mennesker
 • Har gode kommunikasjons- og relasjons ferdigheter
 • Gode samarbeidsevner, er fleksibel og har høy arbeidskapasitet
 • Er ydmyk og reflektert i samhandling med andre
 • Evner å arbeide strukturert og selvstendig, både individuelt og i team
 • Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

 • Mulighet for å jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver
 • God oppæring
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Turnus
 • Lønn etter tariff
 • Gode pensjons- og forsikringsordning

 

Søknader blir vurdert fortløpende.
Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse
Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Silje Lystgård, Avdelingsleder miljø- og oppfølgingstjenesten(MOT), 97779654, silje.lystgard@grue.kommune.no
Mariann Hengebøl Lunde, Avdelingsleder HDO funksjonshemmede, 93491190, mariann.hengebol.lunde@grue.kommune.no

Arbeidssted

Finnskogvegen 147
2260 Kirkenær

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Grue kommune

Referansenr.: 4611787947
Stillingsprosent: 100%
Sommerjobb
Søknadsfrist: 14.05.2023