Hjemmebaserte tjenester består av 3 avdelinger. HDO (heldøgnsbaserte omsorgsboliger), Hjemmetjenesten og Rehabilitering og bistand. Alle avdelingene yter hjemmesykepleie, hjemmehjelp og har ansvar for oppfølging av trygghetsanrop. Til sammen har enheten ca. 300 pasienter/ brukere. Enheten har ca. 90 fast ansatte.
Enheten har behov for FERIEVIKARER sommeren 2024 med hovedvekt på ukene 26-33. Har du lyst på en meningsfull og variert jobb og liker å jobbe med mennesker, da kan dette være noe for deg.
Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, sykepleierstudenter og elever/studenter innenfor relevant område, eller deg som har erfaring fra pleie- og omsorgssektoren. Du vil få nødvendig opplæring.

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidets art er hjemmesykepleie til pasienter og brukere som bor i egne hjem i Grue kommune.

Kvalifikasjoner

Søker må være over 18 år.
Relevant utdanning og yrkeserfaring.
Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
Må ha førerkort i klasse B og disponere egen bil.
Du må ha fullført legemiddelhåndteringskurs, dokumentasjonskurs og introduksjonskurs før tiltredelse. Vi gir deg disse kursene.
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremvises før tiltredelse

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet.
  • Viser en positiv holdning.
  • Gode samarbeidsegenskaper.
  • Motivert og ansvarsbevisst.
  • Evne til å jobbe strukturert, nøye og selvstendig.
  • Har fokus på å yte gode tjenester til kommunens innbyggere.

Vi tilbyr

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.
Gruppelivsforsikring og pensjonsavtale.
Trivelig arbeidsmiljø.
Vi har leasingbiler.
Nødvendig opplæring og oppfølging.
Profil benyttes som elektronisk dokumentasjonssystem.
Kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning. Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Kontaktinformasjon

Anne Kjersti Sætre, Avdelingsleder, 47841630, anne.kjersti.saetre@grue.kommune.no
Mona Isaksætre Sorknes, Avdelingsleder, 90284438, mona.isaksaetre.sorknes@grue.kommune.no
Hege Mellem, Avdelingsleder, 41698298, hege.mellem@grue.kommune.no

Arbeidssted

Finnskogvegen 143
2260 Kirkenær

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Grue kommune

Referansenr.: 4769305339
Stillingsprosent: 100%
Sommerjobb
Startdato: 24.06.2024
Sluttdato: 18.08.2024
Søknadsfrist: 01.05.2024