Åsnes Sykehjem ligger sentralt til på Flisa og har 92 plasser fordelt på tilrettelagte enheter for personer med en demenssykdom, palliativ enhet, rehabiliteringsenhet samt somatisk enhet. Det er både kort- og langtidsplasser ved sykehjemmet, og sykehjemmet har egen lege.

Vi har ledige ferievikariater i perioden 19.06.23 – 20.08.23 for deg som er helsefagarbeider, eller ønsker å bidra som en pleiemedhjelper. Det er viktig at du i din søknad skriver hvilken avdeling du helst vil være på, hvor stor stilling du kan ta på deg, når du kan jobbe og om du fortrinnsvis ønsker å jobbe natt eller dag/kveld. Vi kan tilby stillinger i størrelsesorden 60 – 100%.

Dersom du allerede har en ansettelseskontrakt på Åsnes sykehjem kan du sende en direkte epost til din nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver

Man skal yte helsehjelp til personer som har redusert egenomsorgsevne. Dette innebærer pleie og stell, aktiviteter med pasientene, samt samarbeid om andre yrkesgrupper og pårørende. Dokumentasjon av planlagt og gjennomført helsehjelp er en viktig del av det daglige arbeidet. 

Kvalifikasjoner

Du har autorisasjon som helsefagarbeider, men vi søker også etter pleiemedhjelpere. God opplæring vil bli gitt. Det viktigste er at du viser interesse for yrket og har et ønske om å bidra. Du bør ha gode fremstillingsevner, både skriftlig og muntlig norsk. 

Personlige egenskaper

Personlig egnethet, selvstendighet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

Vi kan tilby et hyggelig arbeidsmiljø  i en hverdag som er spennende og utfordrende. Du jobber tett sammen med andre kollegaer, og får arbeidsoppgaver etter ditt utdanningsnivå og personlig egnethet. Dette er en mulighet for å få relevant arbeidserfaring. 

Kontaktinformasjon

Hilde Kristin Hagen, Avdelingsleder , 90984859, hildekristin.hagen@asnes.kommune.no
Marit Østby, Avdelingsleder , 41303076, marit.ostbye@asnes.kommune.no
Bente Sollien , Avd.leder – avd 2, 99083909, benteflismyren.sollien@asnes.kommune.no
Anette Nymoen, Kst enhetsleder, 97514338, anette.nymoen@asnes.kommune.no

Arbeidssted

Rådhusgata 10
2270 FLISA

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Åsnes kommune

Referansenr.: 4607706582
Stillingsprosent: 80%
Sommerjobb
Startdato: 19.06.2023
Sluttdato: 20.08.2023
Søknadsfrist: 27.03.2023