Grue Bygdeservice AS er et allsidig entreprenør- og vaktmesterfirma, som tar på seg små og store oppdrag i hele regionen.

Grue Bygdeservice AS sin daglige leder skal gå over til å være gardbruker på fulltid, og vi søker derfor etter en person som kan lede bedriften videre

Vi er nå 9 ansatte, samt faste underleverandører og samarbeidspartnere som deltar i driften.

Vi er lokalisert i Grue Næringshage på Kirkenær.

Grue Bygdeservice sin omsetning kan i dag fordeles grovt på følgende fagfelt:

40% Vaktmestertjenester, renhold og eiendomsdrift

35% Bygg og anlegg

15% Transport

10% Bilpleie

Hovedtyngden innenfor Vaktmestertjenester, renhold og eiendomsdrift ligger som underleverandør på renhold og gressklipping langs Rv.2, Rv.3 og Rv25.

Vi bruker Duett til fakturering og bilagshåndtering, og Proresult til timeregistrering og HMS-systemer.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder for daglig leder vil være:

 • Ta imot henvendelser fra kunder
 • Regne på anbud/prosjekter
 • Planlegge og tilrettelegge arbeidsdagen for ansatte i samarbeid med teamledere
 • Lede bedriftens HMS-arbeid.
 • Personalansvar
 • Fakturere
 • Attestere billag
 • Dialogen med regnskapskontor
 • Bygge gode relasjoner både til kunder og ansatte
 • Andre oppgaver som naturlig tilfaller daglig leder.

Kvalifikasjoner:

 • Løsningsorientert
 • Ledererfaring
 • God forståelse av IT og økonomi
 • Må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Vi kan tilby en fleksibel arbeidshverdag med gode muligheter for utvikling og å påvirke egne arbeidsoppgaver. Vi har et stort spenn i oppdrag, og daglig leder har gode muligheter til å legge opp den arbeidshverdagen en selv ønsker.

For spørsmål rundt stillingen kontakt styreleder Ole M. Rønaasen på tlf 932 63 056 eller send en mail til ole @gruebygdeservice.no

Med søknad legges CV med oversikt over tidligere arbeidserfaring og oversikt over kurs, utdanning og førerkort.

Vi oppfordrer de som er litt i tvil om å ta kontakt, og gjerne sende en søknad.

Fort vekk er det akkurat deg vi leter etter!