Da er kanskje du en av våre nye tilkallingsvikarer som helsefagarbeider/miljøterapeut!

Syningom omsorgssenter er et heldøgnstilbud med 22 plasser for kvinner og menn, og tilbyr kort- og
langtidsopphold. Institusjonen er fysisk beliggende i Nord-Odal, 95 km fra Oslo. Målgruppen er brukere i
legemiddelassistert behandling og rusavhengige primært med alkohol som rusmiddel. Beboerne har
behov for utvidet omsorg pga. sitt rusmisbruk. Ved Syningom har vi fokus på rusfrihet, og skal bidra til å
stabilisere og bedre den enkelte beboers forhold til rus, fysisk- og psykisk helse. Vi har eget
institusjonskjøkken og helse- og miljøpersonell. Personalet har felles ansvar for renholds- og
vedlikeholdsoppgaver ved institusjonen.

Vi har nå behov for å tilknytte oss tilkallingsvikarer som kan stille opp på kort og lang varsel. Kan dette være deg?

Du er en person som har kapasitet, da du ikke allerede jobber mye på andre steder. Du er opptatt av
brukerorientering, redelighet, engasjement og respekt som samsvarer med vårt institusjonsmandat. Du
må kunne stille opp på kort varsel.

Vi trenger deg som kan begynne snarest og kommer derfor
fortløpende til å ta kontakt med aktuelle kandidater som har søkt i utlysningsperioden. Tiltredelse for
opplæring etter avtale. Håper å høre fra deg.

Arbeidsoppgaver

 • Målstyrt miljøarbeid og bistand i tråd med brukernes behov og institusjonens rammebetingelser
 • Praktisk bistand og samhandling med beboerne i daglige gjøremål
 • Deltakelse i den helsemessige oppfølgingen av brukerne, fysisk, psykisk og ernæringsmessig.
 • Medisinhåndtering
 • Deltakelse i aktiviteter sammen med beboerne
 • Journalføring og rapportering
 • Praktiske oppgaver knyttet til driften av institusjonen
 • Renholds- og vedlikeholdsoppgaver
 • Andre oppgaver etter arbeidsstedets behov

Kvalifikasjoner

 • Vi er fortrinnsvis på jakt etter personer med helsefaglig bakgrunn som helsefagarbeidere, hjelpepleiere eller miljøterapeuter med helsefaglig erfaring. Verneassistenter kan tas inn, dersom de har erfaring fra helsesektoren
 • Erfaring fra arbeid med målgruppen er en stor fordel
 • Erfaring fra arbeid på institusjon er ønskelig
 • Kunnskap om og erfaring med håndtering av medikamenter er ønskelig
 • Gode IKT-ferdigheter og erfaring fra bruk av dataverktøy
 • God muntlig og skriftlige fremstillingsevne på norsk tilsvarende minimum B2 i henhold til Det
  felleseuropeiske rammeverket for språk
 • Det kreves førerkort for personbil
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Du er selvstendig, engasjert, tar initiativ og fullfører oppgaver 
 • Du har evne til å være trygg og tydelig i brukerdialogen
 • Du må kunne prioritere i en hektisk hverdag 
 • Du er tilpasningsdyktig og må raskt kunne sette deg inn i nye områder og løse oppgaver og
  utfordringer
 • Du er kreativ, opptatt av læring og liker å tilegne deg ny kunnskap
 • Du må like utfordringer og være utholdende i krevende situasjoner
 • Du må evne å arbeide i team og samhandle med ulike faggrupper

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et godt fagmiljø med spennende utfordringer
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Kompetansehevende kursing, fagdager og opplæring
  innad på institusjonen og i etaten
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring – Som ansatt i Oslo
  kommunebetaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din i nettolønnsordningen, dvs. at det ikke
  trekkes 2% av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Lønnsplassering med fullført bachelorgrad innen relevant fagområde: Avlønning som miljøterapeut i lønnstrinn 27 – 39 (kr. 517 100 -615 800,- per. år i full stilling) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet.
  Turnustillegg kommer i tillegg
 • Helsefagarbeidere/hjelpepleiere avlønnes i lønnstrinn 22-32 ( pr 490 650- 549 000 pr år i full stilling), avhengighet av ansinitet. Turnustillegg kommer i tillegg.
 • Uten fullført relevant bachelorgrad eller fagbrev: Avlønning som verneassistent i lønnstrinn 20 – 25 (kr. 481 050- 506 900,- per år i full stilling) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet.
  Turnustillegg kommer i tillegg

Kontaktinformasjon

Jann Harald Røst, institusjonssjef, 95098150, jann.harald.rost@vel.oslo.kommune.no
Anneli Haug Harstad, assisterende institusjonssjef, 96010603

Arbeidssted

Syningomvegen 86
2134 Austvatn

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommune

Referansenr.: 4727702242
Stillingsprosent: 0%
Tilkalling
Startdato: 20.11.2023
Søknadsfrist: 27.11.2023