Vil du være med å utvikle Kongsvinger kommunes helse og omsorgstjenester?

Målet er at innbyggerne skal kunne ivareta sin egen helse, få mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Ved hjelp av innovasjon, digitalisering og velferdsteknologi vil kommunens medarbeidere involvere brukerne for å nå kommunens mål.

Enheten består av Austmarka hjemmebaserte tjenester og heldøgnsbemannede boliger på Holt, Hov og Austmarka. Holt ligger sentralt i Kongsvinger og har 35 leiligheter der brukerne tildeles tjenester etter behov og funksjonsnivå. Det jobbes etter et "hjemme-best"- perspektiv der det tilrettelegges for hverdagsmestring for at innbyggerne skal kunne klare seg  best mulig i egen bolig. Brukerne skal som en hovedregel få bo livet ut i omsorgsboligene og tverrfaglig kompetanse er derfor viktig. Enheten er organisert med tre avdelingsledere.

Det er ledig helsefagarbeiderstilling ved Holt bofellesskap og vi ønsker deg med på laget. Søker du?

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta brukernes behov for helhetlig pleie og omsorg
 • Yte individuell hjelp og veiledning og følge opp tiltak etter plan om hverdagsmestring og brukermedvirkning 
 • Legemiddelhåndtering
 • Samarbeide med andre tjenesteutøvere
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Noen praktiske gjøremål.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert helsefagarbeider
 • Erfaring fra sykehjem eller hjemmebaserte tjenester er en fordel
 • Psykiatrierfaring er ønskelig
 • Kjennskap til hverdagsmestring er ønskelig 
 • Førerkort klasse B
 • Generelt gode IKT- ferdigheter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig med høy arbeidskapasitet
 • Strukturert, lærevillig og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjonsevner som fremmer tillit
 • Er en lagspiller og bidrar til et godt arbeidsmiljø 

 Personlig egnethet, interesser og ferdigheter vektlegges særskilt.

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fokus på arbeidsmiljø og nærvær
 • Muligheter for relevant kompetanseheving
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Annet

 • Gyldig politiattest må fremvises før oppstart
 • Må kunne disponere egen bil.

 

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. 

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Liv Wang Pedersen, Avdelingsleder, +47 482 31 466

Arbeidssted

Tajevegen
 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4772753656
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 15.03.2024