Har du stor interesse for HR-faget, HMS og kommunesektoren?
Vil du være med å videreutvikle våre ledere, vår organisasjon og bidra til et viktig samfunnsoppdrag?

Kongsvinger kommune er i kontinuerlig endring, og vi søker nå en HMS-rådgiver som ønsker å jobbe tett på ledere og ansatte gjennom disse endringene og de daglige utfordringene vi står overfor i vår kommunehverdag. For tiden har stillingen rådgiveransvar overfor alle kommunalområdene i kommunene. Stillingen innebærer utstrakt samhandling med ledere, tillitsvalgte, vernetjenesten og kolleger i HR. Du vil få arbeide med mange varierte problemstillinger, blant annet innen arbeidsgiver- og personalpolitikk, lov- og avtaleverk, generell veiledning og lederstøtte, med ansvar for HMS og sykefraværsoppfølging.

HR-enheten består i dag av tre HR-rådgivere og tre lønnskonsulenter. Du vil bli en del av et nytt HR-team og får mulighet til å forme stillingen. Stillingen rapporterer til HR- og organisasjonssjef.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandle og utrede HR-faglige problemstillinger
 • Forvalte og å utvikle kommunens systematiske HMS arbeid, herunder ivareta sekretariatsfunksjon for Hovedarbeidsmiljøutvalg
 • Aktiv og proaktiv oppfølging av sykefravær
 • Bidra til digitalisering av HR-prosesser og utvikling av HR-enheten
 • Lederstøtte i personalsaker
 • Bidra til å utarbeide statistikker og rapporter

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis innenfor HR-relaterte fagområder
 • Erfaring med HMS- og kvalitetsarbeid, gjerne fra offentlig sektor
 • Kunnskap om og erfaring med relevant lov- og avtaleverk
 • God systemforståelse og IKT-ferdigheter
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Relevant erfaring

Personlige egenskaper

 • Du setter deg raskt inn i nye områder og løser oppgaver og utfordringer på en effektiv måte
 • Du tar initiativ, jobber selvstendig og har god gjennomføringsevne
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er en god relasjonsbygger og har evne til å skape tillit overfor ledere og ansatte
 • Du er fleksibel og endringsvillig
 • Du er imøtekommende og positiv

Vi tilbyr

 • Meningsfulle arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger hos KLP
 • Fleksibel arbeidstid
 • 35 timers arbeidsuke
 • Kantine
 • Parkeringsmuligheter

 

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. 

Vi ser etter deg som kan identifisere deg med verdiene til Kongsvinger kommune – L I V E T:
Livsglede
Inkludering
Verdsetting
Engasjement
Troverdig

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Vi ser frem imot å motta din søknad!

Kontaktinformasjon

Eivind Røvde Solberg, HR- og organisasjonssjef, 934 08 550
Marte Lilleseth Nybo, HR-rådgiver, 924 24 202

Arbeidssted

Rådhusplassen 3
2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4631425797
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 02.04.2023