Vil du være med å utvikle innkjøp i Kongsvingerregionen? 

Kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue,
Åsnes, Våler og Kongsvinger med tilhørende interkommunale selskaper har
etablert innkjøpssamarbeidet Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen (RIIK).
RIIK har ansvaret for å inngå og forvalte felles regionale innkjøpsavtaler,
etablere felles rutiner, gi råd og bistand ved enkeltanskaffelser, samt gi
opplæring og veiledning i offentlige anskaffelser. Vi har et høyt fokus på
kvalitet, digitalisering og videreutvikling av innkjøpsprosesser.

Vi i RIIK søker nå en engasjert innkjøpsrådgiver. Du vil jobbe med å forberede, gjennomføre og følge opp anskaffelser av felles interkommunale innkjøpsavtaler. I tillegg gir du innkjøpsråd ved enkeltanskaffelser for RIIKs deltakere og forvalter avtalene gjennom avtaleperioden. Dette er en variert jobb hvor du bidrar til å effektivisere driften gjennom gode avtaler og sikre det beste tjeneste- og vareutvalget. Inkl leder er vi 4 personer i RIIK. Bli med oss og skap merverdi for innbyggerne!

Kongsvinger kommune er vertskommune for innkjøpssamarbeidet. Arbeidssted er for tiden rådhuset i Kongsvinger. Stillingen er organisatorisk plassert i enheten økonomi og regionale tjenester med innkjøpsleder i RIIK som nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver

 • Lede prosesser med å inngå felles innkjøpsavtaler og forvalte avtalene gjennom avtaleperioden, i nært samarbeid med brukerrepresentanter og fagpersoner
 • Være innkjøpsfaglig ansvarlig i anskaffelsesprosesser og forestå arbeider i konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)
 • Implementeringsaktiviteter og bruk av kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV) for å legge til rette for riktig bruk av avtaler
 • Yte rådgivning og kvalitetssikring ved enkeltanskaffelser
 • Bidra i utvikling av innkjøpsrutiner og anskaffelsesstrategi
 • Bidra i opplæringsaktiviteter om innkjøpsfaget og rutiner

Arbeidsoppgavene kan knyttes til ulike deler av arbeidsfeltet og ses i kombinasjon av våre behov og dine kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen innkjøp, jus, økonomi, logistikk eller bygg på høyskole- eller universitetsnivå
 • Fagkunnskaper om offentlige anskaffelser tilsvarende fagplanen «SOA Basis» er ønskelig 
 • Annen relevant utdanning i kombinasjon med erfaring fra fagfeltet kan kompensere for høyere formell utdanning
 • Relevant erfaring fra arbeid med offentlig anskaffelser er ønskelig
 • Erfaring fra innkjøp og å lede anskaffelsesprosesser eller prosjekter er ønskelig
 • Erfaring med avtale-implementering og -forvaltning er ønskelig
 • Gode innkjøp- og forhandlingsevner
 • Økonomisk forståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede og motivere tverrfaglige team
 • Ha en helhetlig og strategisk tilnærming
 • Strukturert, selvstendig og målrettet, og gå analytisk til verks
 • Fleksibel, initiativrik og har gode samarbeidsegenskaper
 • Evne og vilje til å formidle og dele kunnskap
 • Bidra til et godt arbeids- og fagmiljø

Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et kompetent og trivelig fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Personlig lønn i samsvar med vår lønnspolitikk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. 

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. 

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Gunnar Ingelsrud, Innkjøpsleder RIIK, 93403327

Arbeidssted

Rådhusplassen 3
2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4828953392
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 11.08.2024