Har du interesse for å jobbe med mennesker? Vil du være med å bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får en meningsfylt hverdag og sommer?

I Nord-Odal har vi 6 flotte bokollektiv hvor det bor mennesker med ulike bistandsbehov både innenfor psykisk helse og utviklingshemning. Vi yter tjenester til beboere som både er ungdom, voksne og eldre. Bokollektivene har behov for både dag-, kveld- og nattvakter, samt har vi langvaktturnus som går 12 timer på enkelte avdelinger.

Vi har behov for tilkallingsvikarer fortløpende, men jobber aktivt med planlegging av sommeren og ønsker derfor gjerne at sommervikarer også søker. I søknaden din kan du presisere hva som er av interesse og hvilket bokollektiv som er ønskelig. 

Vi vurderer og tar inn søkere forløpende. 

Arbeidsoppgaver

 • Samhandle med beboere
 • Bistå beboere i dagliglivets gjøremål 
 • Bistå beboere med meningsfylt fritid, skole og i arbeid
 • Være med på aktiviteter og utflukter
 • Følge arbeids- og rutinebeskrivelser som gjelder på bokollektivene 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen helse er ønskelig, men ikke et krav
 • Erfaring fra liknende arbeid er ønskelig
 • Interesse for arbeid med mennesker
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Trives med å jobbe til ulike tider på døgnet
 • Ønskelig med sertifikat klasse B.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Engasjert
 • Strukturert
 • Løsningsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Du må ha evne til å vise trygghet og ro i utfordrende situasjoner
 • Evnen til å lytte til andres behov og sette brukermedvirkning i praksis

Personlig egenhet vil vektlegges

Det stilles krav til gyldig politiattest ved tiltredelse

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende arbeidsplass
 • Gode og engasjerte kollegaer
 • Humor og arbeidsglede
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjonsordning 
 • Lønn etter tariff

Annet

Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.