Kommunedirektør – Sør-Odal kommune

Er du en god lagbygger? Sør-Odal søker ny kommunedirektør

Sør-Odal er en spennende kommune med stort utviklingspotensial. Kommunen er inne i en positiv utvikling med vekst både i antall innbyggere og i antall arbeidsplasser. Som alle andre, står vi oppe i utfordrende tider, men både kommunen og næringslivet er preget av optimisme og tro på framtiden.
Sør-Odal kommune har dyktige ledere, medarbeidere og politikere som jobber hardt for å skape en trygg og god framtid for kommunens innbyggere.

Vi står nå oppe i en større omstillingsprosess for å ruste oss for framtiden. Målet er å jobbe enda mer tverrfaglig og helhetlig for å sikre effektiv drift, høy kvalitet på tjenestene og et godt tilbud til våre innbyggere. Til å lede dette arbeidet, trenger vi kommunedirektør som tenker både med hodet og hjertet. En åpen og tydelig leder som skaper samhold og setter retning. En leder som evner å balansere utviklingsarbeid med god, løpende drift.

Som kommunedirektør vil du komme til en administrasjon og et kommunestyre som er godt framme i skoa. Det er et sterkt fokus på utvikling, nytenkning og samarbeid – men også på god og effektiv drift. Vi jobber aktivt med videreutvikling av tilbudet til innbyggerne og er opptatt av å legge til rette for videre vekst og levende grender.

Vi er en del av Kongsvingerregionen og har etablert interkommunale samarbeid. Du må derfor evne å etablere god samhandling ikke bare i egen organisasjon og med kommunens innbyggere, men også med våre samarbeidspartnere. Som leder må du være både lydhør og tilstedeværende, ha visjoner og være proaktiv slik at vi sammen skaper en enda bedre kommune å bo og jobbe i.

Sentrale oppgaver:

 • Lede og utvikle organisasjonen så kommunen er i stand til å levere gode og effektive tjenester både i dag og i framtiden
 • Ha dialog med innbyggerne for å sikre samskaping og behovsdrevet utvikling
 • Arbeide aktivt for å tilrettelegge for god samfunns- og næringsutvikling
 • Sikre gode prosesser og et godt samarbeidsklima mellom politikk og administrasjon
 • Bidra til å videreutvikle et godt internt samarbeidsklima
 • Sikre et godt samarbeid med våre samarbeidspartnere i regionen
 • Sørge for at saker til politisk behandling blir godt utredet og belyst og at politiske vedtak blir gjennomført
 • Bidra til at det det er gode og effektive prosesser, prosedyrer og kontrollrutiner i organisasjonen

Kompetanse/erfaring:

 • Ledererfaring, gjerne toppledererfaring, fra større organisasjon i offentlig eller privat sektor
 • Utdanning på høgskole- eller universitetsnivå
 • Evne til å jobbe strategisk samtidig som den daglige driften ivaretas på en god måte
 • God økonomiforståelse
 • Samfunnsengasjement og samfunnskunnskap
 • Kjennskap til kommunal sektor og offentlig forvaltning er sterkt ønskelig
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Det er en fordel med erfaring fra omstillings- og utviklingsprosesser

Lederstil/personlige egenskaper:

 • Være en tydelig, involverende og samlende leder – en teambygger og en brobygger
 • Trygg og tillitvekkende framtoning
 • Åpen, motiverende og med evne til å skape engasjement
 • Ha oversikt over helheten, men også være nysgjerrig på det som skjer ute i organisasjonen
 • Løsningsorientert, nytenkende, handlekraftig og ha evne og styrke til å gjennomføre nødvendige endringer
 • Gode samarbeidsevner; lyttende og involverende, men må også kunne opptre selvstendig med integritet, og kunne ta avgjørelser

For nærmere informasjon om stillingen kontakt ordfører Knut Hvithammer, 412 01 006 eller våre rådgivere i Skagerak Consulting, May-Britt Nordli, 913 04 874 eller Tom R. Gogstad, 951 75 241.
Søknad med CV sendes snarest i vårt digitale søknadssystem innen søknadsfristens utløp.

Du kan fram til søknadsfristens utløp, ta kontakt med oss på konfidensiell basis og få informasjon om stillingen.

For mer informasjon og for å søke på stillingen klikk på "Søk på stilling" knappen på denne siden.

I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du krysse av og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen. Om det innkommer klage på innvilget unntak fra offentlighet, vil Statsforvalteren kunne overprøve beslutningen slik at opplysninger om søkerne likevel kan bli offentliggjort. Dersom dette skulle skje, vil du bli varslet på forhånd.

For å unngå bedrageriforsøk, vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Skagerak Consulting AS er et unikt, tverrfaglig rådgivningsmiljø. Vi jobber med å utvikle mennesker og organisasjoner for å skape varige forbedringer og verdier i offentlige og private virksomheter. Vårt arbeid er basert på en kombinasjon av dokumentert metodikk, praktisk erfaring og en god porsjon sunn fornuft.

Les mer om Skagerak Consulting AS her: www.skc.no
Følg oss på LinkedIn hvis du ønsker å holde deg oppdatert på stillingene vi legger ut: Skagerak Consulting