En industrimekaniker driver med tilvirkning av maskindeler i våre produksjon. Har du lyst til å lære gjennom tett oppfølging av erfarne kolleger, i et miljø med høyt tempo og varierende arbeidsoppgaver?

For tiltredelse etter sommeren søker vi etter lærling til vårt fabrikkanlegg på Disenå.

På vei mot fagbrevet vil du lære å;

 • Forstå og tolke tegninger, spesielt sammenstillingstegninger
 • Bruke alle typer håndverktøy ved montering og demontering av maskinelementer
 • Bruke oppvarming og nedkjøling ved montering og demontering av maskinelementer
 • Bruke verktøymaskiner for produksjon og tilpassing av maskinelementer
 • Utføre reparasjonssveising
 • Foreta elektriske fra- og tilkoblinger ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid etter gjeldende forskrifter for slikt arbeid
 • Feilsøke og feilrette maskinutrustning og styringssystemer
 • Bruke og vedlikeholde instrumenter og utstyr
 • Bruke sveisemaskiner
 • Utføre arbeid i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring
 • Effektivisere og forbedre metoder, rutiner og prosedyrer
 • Jobbe planmessig og selvstendig
 • Holde det er rent og ryddig

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Yrkesfaglig løp i videregående opplæring; f.eks TIF VG1, Industriteknologi VG2
 • Beherske norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Praktisk sans
 • Interesse for ny teknologi
 • Må kunne jobbe selvstendig, men også i samarbeid med andre

Lønn

 • Lærlinglønn iht Snacksoverenskomsten

Har du lyst til å bli en del av Maarud teamet? Kortfattet søknad med CV registreres elektronisk via Jobbdirekte, klikk "send søknad", snarest.

For nærmere opplysninger kontakt Patrick Hofseth, tlf. 918 35 270 eller patrick.hofseth@maarud.no