Bli med på laget!

Odal PPT er en interkommunal tjeneste som dekker Nord- og Sør-Odal. Odal PPT består av ca 10 årsverk sammensatt av PP-rådgivere, logopeder, spesialpedagog og kontorfaglig. Barne- og ungdomskoordinatoren for Sør-Odal har fysisk tilhold i samme lokaler som PPT. PPT er en lovpålagt tjeneste. Hovedoppgaver er: sakkyndighetsarbeid på individnivå, veiledning og systemarbeid i kommunenes skoler og barnehager.
Vi holder til i fine lokaler i på Skarnes, nær tog- og busstasjon. Stilling: 60% leder for PPT og 40 % stilling som PP-rådgiver.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for personal, fag- og økonomi
 • Lede tjenesteområdets utviklingsarbeid
 • Ansvar for samordning av PPT sine oppgaver og sikre at tjenesten blir utført i tråd med gjeldende lovverk og kommunale føringer
 • Bidra Tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt
 • Lede kvalitetssikring av PP-tjenestens sakkyndighetsarbeidet
 • Lede rådgivning og kompetanse og organisasjonsutviklingen inn mot barnehager og skoler
 • Lede tjenestens utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Master i pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi
 • Lederutdanning er ønskelig
 • Erfaring fra PP-tjenesten eller oppvekstsektoren er ønskelig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Personlige egenskaper

 • Engasjert og utviklingsorientert
 • Tillitsskapende, lyttende og støttende
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Engasjerte og dyktige ansatte
 • Fleksitid

Kontaktinformasjon

Kristin Granne, Kommunalsjef Barn og Unge, 40467721

Arbeidssted

Øgardsvegen 2
2100 SKARNES

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sør-Odal kommune

Referansenr.: 4631440378
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 11.04.2023