Det er ledig stilling i 20 til 40 % som avdelingsleder på Jakt- og fiskelinja fra ca. 15. august 2023, men med deltidsarbeid snarest mulig.

Høsten 2023 starter vi med ei ny linje: Jakt- og fiskelinje. Til denne linja trengs det en person som ønsker å arbeide med ungdom og som kan være en ressurs i et spennende felleskap med lærere og andre ansatte for å videreutvikle skolens undervisningstilbud og sosiale fellesskap.

Vi tar inn opptil 12 elever på Jakt- og fiskelinja. Stillingen innebærer undervisning på linja og kombineres med undervisning i fellesfag/valgfag. Vi ønsker en person med allsidige naturinteresser som kan utarbeide gode opplegg for Jakt- og fiskelinja. Det ønskes kompetanse innen både jakt, fiske og friluftsliv. Avdelingslederen får i oppgave å planlegge linjas innhold sammen med lærer og utarbeide planer for skoleåret så raskt som mulig, slik at dette kan formidles til de som søker hit som elever. Både utdanning , praksis og personlig egnethet er viktige kriterier. Evne til å knytte gode kontakter i nærområdet er viktig. På skolen er det godt samarbeid mellom linjer og ansatte og dette er noe vi legger stor vekt på.

Lærerstillinger er tillagt sosialpedagogisk arbeid/miljøarbeid etter folkehøyskolens opplegg. Politiattest kreves.

Lønn etter avtale. Det må påregnes arbeid innenfor turnus. Dette kan avtales.

Den som blir ansatt vil delta i skolens ledergruppe.

Se forøvrig på skolens hjemmeside hvor noen tanker om linjas innhold er presentert.

Skolen er tilknyttet Normisjon, og ansatte må gå aktivt inn for å realisere skolens kristne målsetting.

Tilsetting ut fra lover, forskrifter og avtaler. Pliktig medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: Rektor Per Kristian Hammer, e-post: rektor@bjerkely.fhs.no, tlf. 62 95 65 02 / 901 29 224.